Městská část navazuje spolupráci se Základní uměleckou školou Jana Hanuše. Jako první z toho bude moci profitovat 20 suchdolských seniorů, kteří se mohou od října 2019 zapojit do programu Akademie umění pro seniory.

V rámci akademie se budou moci učit hrát na hudební nástroj (klavír, dechové či strunné nástroje). Individuální výuka v rozsahu učební hodiny (45 minut) 1x za 14 dní bude probíhat na Suchdole. Výuka je zdarma, akademie je hrazena z prostředků HLMP.

Do akademie budou moci být zapsány osoby, které k říjnu 2019 dosáhnou věku 55 let a mají trvalý pobyt v MČ Praha-Suchdol. Přihlášky budou přijímány v průběhu června–září 2019 na www.zuspraha6.net či osobně na radnici v kanceláři starosty.

NEVÁHEJTE, POČET MÍST JE OMEZEN!