Rada městské části Praha-Suchdol schválila dne 3. dubna usnesením 19.10 účelové neinvestiční dotace neziskovým organizacím působícím na území městské části pro rok 2019 v celkové výši  182.500,- Kč a na podporu vzdělávání v organizacích zřizovaných městskou částí ve výši 68 250,- Kč.
Celkem bylo přijato 11 žádostí o podporu od organizací působících na území městské části Praha-Suchdol. Projekty je možné realizovat v období od 1.1. 2019 do 31.12. 2019.

Přehled podaných a schválených grantů pro rok 2019:

Granty 2019 schválené

 

tabulka vyhodnocení žádostí (pdf)

V případě nejasností či potřebě dalších informací kontaktujte paní Zuzanu Krumpholcovou, asistentku starosty, tel.: 222 361 419, e-mail: zkrumpholcovapraha-suchdolcz

 

.