12. zasedání Zastupitelstva městské části Praha-Suchdol se koná ve čtvrtek 10. listopadu 2016 od 18 hodin. Zasedání se uskuteční ve velké zasedací místnosti radnice městské části Praha-Suchdol ve 3. podlaží.
Program zasedání:
Diskuse.
1. Rozpočtové provizorium MČ Praha-Suchdol na rok 2017
2. Participativní rozpočet MČ Praha-Suchdol na rok 2017
3. Přijetí účelové investiční dotace z rozpočtu hl.m. Prahy ve výši 4.242 tis. Kč na podporu projektů rozvoje městské zeleně
4. Přijetí účelové investiční dotace z rozpočtu hl.m. Prahy ve výši 34.000 tis. Kč na akci TV Suchdol „Splašková kanalizace – Budovec III“
5. Urbanisticko-architektonická soutěž „Hřbitov u kaple sv. Václava v Praze-Suchdole“
6. Revitalizace vodoteče Keltů
7. Splašková kanalizace Horní Sedlec
8. Směna částí pozemků v ul. Gagarinova o celkové výměře 23 m2
9. Nákup svozového a úklidového vozidla
10.Členství MČ Praha-Suchdol ve Sdružení místních samospráv ČR
11. Návrh na jmenování čestných občanů MČ Praha-Suchdol
12. Usnesení Rady MČ Praha-Suchdol za uplynulé období
Interpelace.

Zasedání je veřejné.

2016-10-27T07:58:48+02:0010. 11. 2016|Zprávy z městské části|
12. zasedání Zastupitelstva městské části Praha-Suchdol se koná ve čtvrtek 10. listopadu 2016 od 18 hodin. Zasedání se uskuteční ve velké zasedací místnosti radnice městské části Praha-Suchdol ve 3. podlaží.
Program zasedání:
Diskuse.
1. Rozpočtové provizorium MČ Praha-Suchdol na rok 2017
2. Participativní rozpočet MČ Praha-Suchdol na rok 2017
3. Přijetí účelové investiční dotace z rozpočtu hl.m. Prahy ve výši 4.242 tis. Kč na podporu projektů rozvoje městské zeleně
4. Přijetí účelové investiční dotace z rozpočtu hl.m. Prahy ve výši 34.000 tis. Kč na akci TV Suchdol „Splašková kanalizace – Budovec III“
5. Urbanisticko-architektonická soutěž „Hřbitov u kaple sv. Václava v Praze-Suchdole“
6. Revitalizace vodoteče Keltů
7. Splašková kanalizace Horní Sedlec
8. Směna částí pozemků v ul. Gagarinova o celkové výměře 23 m2
9. Nákup svozového a úklidového vozidla
10.Členství MČ Praha-Suchdol ve Sdružení místních samospráv ČR
11. Návrh na jmenování čestných občanů MČ Praha-Suchdol
12. Usnesení Rady MČ Praha-Suchdol za uplynulé období
Interpelace.

Zasedání je veřejné.

STAROSTA  MČ PRAHA-SUCHDOL
svolává na čtvrtek 2o. září 2012 proběhne od 18 hodin
12. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA-SUCHDOL
Zasedání se uskuteční ve velké zasedací místnosti radnice MČ Praha-Suchdol (2. patro)

Program zasedání:
0. Diskuse.
1. Hospodaření městské části Praha-Suchdol za 1. pololetí roku 2012.
2. Zpráva o plnění opatření přijatých k nápravě chyb a nedostatků ze zprávy o přezkoumání hospodaření MČ Praha-Suchdol za rok 2011.
3. Návrh rozpočtového opatření – zařazení podílu MČ Praha-Suchdol na celkové daňové povinnosti hl.m. Prahy na dani z příjmů právnických osob do rozpočtu MČ Praha-Suchdol na rok 2012.
4. Zřízení věcného břemene na části pozemků parc.č. 1191/1 a 2375 ve prospěch PRE Distribuce a.s. za účelem uložení, provozu oprav a údržby pozemního el. kabelu.
5. Zřízení věcného břemene na části pozemku parc.č. 2329, k.ú. Suchdol ve prospěch Pražské plynárenské Distribuce a.s. za účelem vjezdu, položení, provozu, údržby a oprav plynové přípojky k pozemku parc.č. 451/1, k.ú. Suchdol.  
6. Záměr zástavby pozemků mezi ulicemi U Roztockého háje a Otvovická rodinnými a bytovými domy ve spolupráci s firmou Vistas s.r.o.
7. Usnesení Rady MČ Praha-Suchdol za uplynulé období.
8. Interpelace.
 
Zasedání je veřejné.

V Praze dne  11.9. 2012                                                

Petr Hejl
starosta městské části Praha-Suchdol

(pozvánka s programem ke stažení – pdf)

2012-09-12T23:47:50+02:0020. 9. 2012|Zprávy z městské části|

STAROSTA MČ PRAHA – SUCHDOL
svolává na 18. září 2008 od 18 hod.
12. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA – SUCHDOL

Zasedání se uskuteční ve velké zasedací místnosti
Úřadu MČ Praha-Suchdol (2. patro)

Program zasedání:
0. Diskuse.
1. Hospodaření MČ Praha – Suchdol za 1. pololetí 2008.
2. Rozpočet MČ Praha – Suchdol na rok 2009 – 2. čtení.
3. Rozpočtový výhled MČ Praha – Suchdol na roky 2010 až 2001 – 2. čtení.
4. Schválení rozpočtového provizoria na rok 2009.
5. Informace o neposkytnutí daru Letištěm Praha s.p. na rok 2008; revokace usnesení Zastupitelstva č.j. 10/6/2008 ze dne 15.5. 2008.
6. Projednání záměru na prodej pozemku parc.č. 2299/6, k.ú. Suchdol, o výměře 20 m2, pozemek pod garáží.
7. Projednání záměru na prodej pozemku parc.č. 2299/7, k.ú. Suchdol, o výměře 21 m2, pozemek pod garáží.
8. Projednání zřízení věcného břemene na pozemku 2375, k.ú. Suchdol, ul. Internacionální pro vjezd do podzemních garáží domu č.p. 1249, k.ú. Suchdol.
9. Usnesení Rady MČ Praha – Suchdol za uplynulé období.
10. Interpelace.

Zasedání je veřejné.

V Praze dne 9.9. 2008

Ing. Petr Hejl
starosta MČ Praha – Suchdol
UMC P_Such 02423/2008

2008-10-18T08:00:35+02:0018. 9. 2008|Zprávy z městské části|
Přejít nahoru