Investor:
Hlavní město Praha, MHMP INV

Projektanti:
BOMART, spol. s.r.o., Ing. Martin Závodný
Architekt: Architektonický ateliér Aleš s.r.o., Ing. Arch. Jan Oppelt

Popis:
Výstavba hasičské zbrojnice pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů Praha-Suchdol a kde dále bude umístěna výjezdová základna Zdravotnické záchranné služby, služebna Městské policie Praha a  3 pobytové místnosti pro cca 10 lidí s kuchyňkou a hygienickým zázemím pro krizové ubytování.

  • prostor pro JSDH – garáže pro 3 vozidla a člun, kancelář, klubovna, šatny, sklady a dílna, sušárny a zázemí, celková užitná plocha 932 m2, venkovní plocha pro údržbu, výcvik a trénink hasičského sportu
  • výjezdová základna ZZS – garáže pro 3 vozidla, kancelář, sklady a zázemí včetně šaten a denní a odpočinkové místnosti. celková užitná plocha 319 m2
  • služebna Městské policie Praha – kancelář pro dva strážníky, zázemí, prostory pro jízdní kola, celková užitná plocha 34 m2
  • prostor pro krizový pobyt – 3 pobytové místnosti pro cca 10 lidí, kuchyňka, hyg. zařízení, celková užitná plocha 200 m2
  • celková užitná plocha cca 1.285 m2

Umístění:
část pozemku parc. č. 13/1, k.ú. Suchdol, při ulici Kamýcká / Ke stavebninám

Stav přípravy:
V říjnu 2020 bylo vydáno stavební povolení, aktuálně se připravuje dokumentace pro výběr zhotovitele a předpokládaný termín zahájení stavby je rok 2023.

Koordinační situace (pdf)