Bytový dům na rohu Suchdolského náměstí a ulice Internacionální

Investor:
SD Bohemia Group, a.s,
Ukrajinská 1488/10,
101 00, Praha 10 – Vršovice
IČ: 28992466

Projektant:
Studio Archiholik, s.r.o.,
Ing. arch. Josef Pfeifer, Ing. arch. Petra Belicová

Popis:
Bytový dům s obchodním prostorem v přízemí. V přízemí domu jsou situovány vstupní prostory, pronajímatelné obchodní prostory a dvojice bytů. Dům má 5 nadzemních podlaží s bytovými jednotkami velikosti od 1 plus 0 do 3 plus 1, obytné podkroví se dvěma byty technickou místností a dvě podlaží suterénního parkingu s technickými prostory a sklepními kójemi. Bytový dům je vybaven výtahem, propojujícím všechna nadzemní i podzemní podlaží, včetně obytného podkroví.
Zastavěná plocha: 470 m2
Obestavěný prostor: 6 490 m3 (nadzemní část), 3 930 m3 (suterény)
Návrh předpokládá umístění celkem 1540m2 HPP (hrubé podlahové plochy) funkčních bytových jednotek a nebytového prostoru o ploše 155 m2.
Jednotlivé bytové jednotky jsou navrženy tak, aby umožňovaly vzájemné slučování a jsou navrženy ve velikostech 1/0, 1/1, 2/1 a 3/1 a 1 prostor pro obchod a služby se zázemím.
Počet uživatelů/pracovníků : 68 osob (byty) 2 osoby (nebytový prostor)
Počet bytových jednotek: 26
Počet stání pro vozidla v suterénu: 26
Počet podlaží: 2 PP, 5 NP, přičemž 5.NP bude ustoupené obytné podkroví.

Pozemek:
parc.č. 1291, k.ú. Suchdol,
Suchdolském nám. / Internacionální

Stav:
Vydáné stavební povolení, zahájení stavby 10/2017