Městská část Praha-Suchdol vyhlašuje pro rok 2021 grantové programy pro organizace a fyzické osoby působící na území městské části Praha-Suchdol v celkové výši 335 tisíc Kč

Lhůta pro podání žádosti je stanovena od 29. 3. 2021 8:00 hodin do 12. 4. 2021 17:00 hodin do podatelny ÚMČ Praha-Suchdol, Suchdolské náměstí 734/3. Žádosti podané v jiném temínu nemohu být přijaty.

Přidělené prostředky lze čerpat v období od 1.1. 2021 do 31.12. 2021.

Grantový program na podporu sportovních aktivit dětí, mládeže a seniorů ve výši 70.000,- Kč.

****************************

Grantový program v oblasti kultury a vzdělávání ve výši 150.000,- Kč.


****************************

Grantový program na podporu práce s dětmi a mládeží ve výši 115.000,- Kč.

****************************

V případě nejasností či potřebě dalších informací kontaktujte paní Zuzanu Krumpholcovou, asistentku starosty, tel.: 222 361 419, e-mail: zkrumpholcovapraha-suchdolcz