Městská část Praha-Suchdol vyhlašuje pro rok 2022 grantové programy pro organizace a fyzické osoby působící na území městské části Praha-Suchdol v celkové výši 365 tisíc Kč

Lhůta pro podání žádosti je stanovena od 9. 3. 2022 8:00 hodin do 21. 3. 2022 17:00 hodin do podatelny ÚMČ Praha-Suchdol, Suchdolské náměstí 734/3. Žádosti podané v jiném temínu nemohu být přijaty.

Přidělené prostředky lze čerpat v období od 1.1. 2022 do 31.12. 2022.

Grantový program na podporu sportovních aktivit dětí, mládeže a seniorů ve výši 70.000,- Kč.

****************************

Grantový program v oblasti kultury a vzdělávání ve výši 180.000,- Kč.


****************************

Grantový program na podporu práce s dětmi a mládeží ve výši 115.000,- Kč.

****************************

V případě nejasností či potřebě dalších informací kontaktujte paní Janu Motejzíkovou, asistentku starosty, tel.: 222 361 419, e-mail: j.motejzikova@praha-suchdol.cz