Městská část vyhlašuje pro rok 2019 grantové programy pro organizace a fyzické osoby působící na území městské části Praha-Suchdol v celkové výši 335 tisíc Kč

Lhůta pro podání žádosti je stanovena od 6. 3. 2019 8:00 hodin do 13. 3. 2019 17:00 hodin do podatelny ÚMČ Praha-Suchdol, Suchdolské náměstí 734/3. Žádosti podané v jiném temínu nemohu být přijaty.

Přidělené prostředky lze čerpat v období od 1.1. 2019 do 31.12. 2019.


Grantový program na podporu vzdělávání, podpora pedagogických činností ve školách zřizovaných MČ Praha-Suchdol ve výši 100.000,- Kč

****************************

Grantový program na podporu tělovýchovným spolkům působících na území MČ Praha-Suchdol – podpora práce s dětmi a mládeží ve výši 70.000,- Kč.

****************************

Grantový program v oblasti kultury a vzdělávání pro neziskové organizace působící na území MČ Praha-Suchdol ve výši 50.000,- Kč.


****************************

Grantový program na podporu práce s dětmi a mládeží pro neziskové organizace, zřizované organizace a fyzické osoby působící na území MČ Praha-Suchdol ve výši 115.000,- Kč.

****************************

V případě nejasností či potřebě dalších informací kontaktujte paní Zuzanu Krumpholcovou, asistentku starosty, tel.: 222 361 419, e-mail: zkrumpholcovapraha-suchdolcz