Městská část Praha-Suchdol obdržela informaci od Českého statického úřadu o provádění výběrového šetření o životních podmínkách domácností v ČR, které navazuje na předchozí ročníky tohoto šetření. 

Některé domy / byty v naší městské části mohou být náhodně vybrány, aby se někteří členové domácností zúčastnili tohoto šetření, jehož smyslem je získat dlouhodobě srovnatelné údaje o sociální a ekonomické situaci obyvatel.

Výběrové šetření bude probíhat na území ČR v období od 2. února do 26. května 2019. 

Bližší informace: ČSÚ Praha, Na padesátém 81, Praha 10, RNDr. Jana Šídlová, tel. 274 052 084, e-mail: jana.sidlova@czso.cz