Od středy 26. února je otevřena na suchdolské radnici služebna Policie ČR. Každou středu od 14:30 do 17:30 můžete přijít do služebny se svými podněty, podáními a požadavky.
Služebna Policie ČR je sdílena spolu se služebnou Městské policie v prvním patře v buňkách na dvoře radnice.
Služebna bude otevřena na dobu tří měsíců a pak bude vyhodnocen její přínos ke zvýšení bezpečnosti na území městské části.

 mmp_pcr_letak_1403