generálmajor Ing. Rudolf Pernický

* 1. července 1915 v Krhové na Valašsku
† 21. prosince 2005 v Praze

Bojoval proti nacistům ve Francii, později byl příslušníkem československé zahraniční armády působící během druhé světové války ve Velké Británii.
Byl velitelem výsadku Tungsten, který na území protektorátu zahájil činnost 21. prosince 1944.
V listopadu 1948 byl zatčen a komunistickou mocí byl na jaře 1949 odsouzen ke dvaceti letům odnětí svobody, odnětí hodnosti a titulů, ztrátě vyznamenání a občanských práv.

Trest si odpykával na Borech, v Opavě a poté téměř osm let v uranových dolech v Jáchymově a v Bytízi u Příbrami.
V roce 1960 byl propuštěn na amnestii a od té doby žil na Výhledech v Praze-Suchdole.
V roce 1990 mu byly vráceny všechny vojenské pocty a byl povýšen do hodnosti plukovníka. O rok později byl jmenován generálmajorem ve výslužbě. V letech 1990 až 1992 byl předsedou Konfederace politických vězňů a poté byl jejím čestným předsedou.
28. října 2005 mu byl udělen prezidentem republiky Václavem Klausem řád Bílého lva I. stupně.

Dne 21. prosince 2013 byl odhalen na Brandejsově náměstí pomník generálmajorovi Ing. Rudolfu Pernickému. Pomník z mrákotínské žuly vytesal Petr Lacina a vznikl díky významné finanční podpoře suchdolské komunity.

Zastupitelstvo městské části Praha-Suchdol udělilo dne 4. prosince 2013 čestné občanství panu generálmajorovi Ing. Rudolfu Pernickému in memoriam, jako projev úcty a ocenění za statečnost a hrdinství v dobách nacistické okupace i komunistické diktatury.

další informace o vybudování pomníku