MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-SUCHDOL a POSÁDKOVÉ VELITELSTVÍ PRAHA
uspořádali v úterý 21. prosince 2021 od 11 hodin u pomníku na Brandejsově náměstí v Praze-Suchdole pietní akt u příležitosti
16. výročí úmrtí generálmajora Ing. Rudolfa Pernického a 77. výročí zahájení Operace Tungsten.

Slavnostní ceremoniál zahájili vojáci Čestné stráže AČR a s vlajkou na čestnou stráž nastoupili i členové SDH Praha-Suchdol a suchdolského skautského oddílu Havrani.

Místostarostka MČ Praha-Suchdol Věra Štěpánková přivítala přítomné hosty mezi kterými byli senátoři Miroslava Němcová, prof. Ing. Jiří Drahoš, DrSc. a MUDr. Marek Hilšer, dále místopředsedkyně Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Ing. Věra Kovářová, brigádní generál Ing. Petr Lanči, zástupce velitele Vzdušných sil Armády České republiky, který zastupoval náčelníka generálního štábu armádního generála Ing. Aleše Opatu, plk. gen.št. Ing. Marián Margai, ředitel Krajského vojenského velitelství HMP, historik a ředitel Památníku Lidice, PhDr. Eduard Stehlík, za Konfederaci politických vězňů suchdolský pamětník Stanislav Husa, Gabriela Havlůjová, předsedkyně Spolku pro zachování odkazu českého odboje, prof. Ing. Lukáš Kalous, PhD., proděkan pro kvalitu vzdělávací a tvůrčí činnosti Fakulty agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů ČZU, doc. Ing. Jan Skaloš, PhD., proděkan pro studijní a pedagogickou činnost Fakulty životního prostředí ČZU, Ing. Iva Hrabánková, PhD., kancléřka ČZU, Ing. Tomáš Novotný, místostarosta města Roztoky, Mgr. Alexandra Jacobea, farářka sboru Českobratrské církve evangelické v Praze-Dejvicích, a Petr Hejl, starosta městské části Praha-Suchdol.

V prvním pozdravu senátorka Miroslava Němcová ve stručnosti připomněla životní osudy generálmajora Rudolfa Pernického, který jako československý voják školil v Anglii parašutisty a sám pak velel výsadku Tungsten, který působil za Protektorátu v okolí Nového Města na Moravě. Za tento boj proti nacistickým okupantům se mu soudruzi „odměnili“ vykonstruovaným procesem a dlouhými roky v uranových dolech. Vězení ho ale nezlomilo. Po roce 1989 se stal prvním předsedou Konfederace politických vězňů a z této pozice pak pomáhal při rehabilitaci mnoha obětí komunistické zvůle.

Senátor Drahoš zavzpomínal na rozhovor se svým otcem, který vedli pár dní po úmrtí generála Pernického v roce 2005, kdy mu vyprávěl o jeho zkušenostech s odbojáři na Vysočině.

Předsedkyně Spolku pro zachování odkazu českého odboje Gabriela Havlůjová ocenila hojnou účast žáků základní školy na pietním aktu.

Proděkan Fakulty životního prostředí ČZU doc. Ing. Jan Skaloš připomněl, že v důsledku navigační chyby byl výsadek vysazen přes 100 km od plánovaného místa působení a že tato trasa byla zmapována Bc. Karolínou Pokornou v rámci své bakalářské práce na Fakultě životního prostředí ČZU v Praze ve spolupráci PhDr. Jiřím Plachým, Ph.D. z Vojenského historického ústavu. Trasa Operace Tungsten začíná právě na místě shozu obou parašutistů u Libenic, pokračuje přes Železné hory do Studnice u Nového města na Moravě.

Další informace k této trase jsou uvedeny stránkách Místa Paměti národa: http://www.mistapametinaroda.cz/?lc=cs&rt=82

Rekonstrukce trasy je též vyznačena na mapy.cz:

Zároveň nás pozval Pochody generála Pernického po stopách skupiny Tungsten, který pořádá s přáteli již od roku 2012.

Poslední zdravici pronesl starosta městské části Petr Hejl, který mimo jiné poděkoval Armádě ČR za pomoc v boji s covidovou pandemií a dále uvedl, že pomník v roce 2013 vznikl za výrazné podpory především suchdolských spoluobčanů, kteří ve sbírce a v aukci uměleckých děl vybrali prostředky na úhradu 2/3 nákladů, zbylou 1/3 z 700 tisíc Kč pak uhradila městská část Praha-Suchdol, a že poděkování patří všem, kteří tehdy přípravu pomníku podpořili a jmenovitě pak připomenul zásluhu hlavní naši hybatelky paní Magdaleny Vovsové.K příběhu Rudolfa Pernického řekl, že zvůle komunistické totality nebyla krutá jen k těm za mřížemi, ale dopadala negativně na celé rodiny.

Dále pak čestní hosté položili květiny a věnce k pomníku u příležitosti 16. výročí úmrtí generálmajora Ing. Rudolfa Pernického.

Na závěr ceremoniál zazněla duchovní promluva a modlitba farářky sboru Českobratrské církve evangelické v Praze-Dejvicích Mgr. Alexandra Jacobea. Ceremoniál byl zakončen zpěvem národní hymny.


Rudolf Pernický
Podrobné informace o přípravě pomníku a jeho odhalení v prosinci 2013 jsou na webu https://www.praha-suchdol.cz/pomnik_pernicky.