Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby zadávané dle § 18 odst. 3 zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon).

1.Identifikační údaje o zadavateli:
Název: Městská část Praha-Suchdol
Sídlo: Suchdolské náměstí 734/3, 165 00 Praha-Suchdol
Zastoupená: Ing. Petrem Hejlem – starostou městské části
IČ: 00231231
č.ú. 2000699359/0800
e-mail: postapraha-suchdolcz
Kontaktní osoba: Ing. Petr Hejl – starosta městské části
Tel.:  222 361 418
e- mail: starosta@praha-suchdol.cz

2. Předmět zakázky:
Název dodávky: Instalace FVE – sluneční výrobny elektřiny Stehlíkova
Místo plnění: Praha–Suchdol, Stehlíkova 928-930
Dokončení, uvedení FVE do provozu vč. dokladu prokazující splnění požadavků k zajištění bezpečnosti (zpráva o revizi):  do 31.5. 2010
Zakázka je financována z Fondu soudržnosti Evropské unie. Pro vodu, vzduch a přírodu.
Zadání zakázky je vyjmuto z působnosti zákona.

3. Údaje o poskytnutí zadávací dokumentace:
Zadávací dokumentaci si lze vyžádat na adrese zadavatele.

4. Údaje pro podání nabídek:
a) Lhůta podání písemných nabídek: do pondělí, 30.11.2009 do 17:00 hodin
b) Adresa pro podání nabídek: adresa zadavatele
Poznámka: nabídky podají uchazeči osobně nebo doporučeně poštou, v případě podání nabídek poštou se momentem předání považuje převzetí zásilky adresátem.

5. Otevírání obálek s nabídkami:
a) Termín otevírání obálek: úterý, 1.12. 2009 v 8:30 hodin
b) Místo: adresa zadavatele
Uchazeči, jejichž nabídky byly podány v požadované lhůtě, mají právo se otevírání zúčastnit.
Požadavky na zpracování nabídky:
Písemná nabídka a doklady k nabídce musí být podány v českém jazyce nebo s úředně provedeným překladem do českého jazyka.

6. Předpokládaná hodnota zakázky:
1 999 000,- Kč bez DPH

7. Kritéria pro hodnocení nabídky:
Hodnocení proběhne na základě jediného kritéria – Výše nabídkové ceny:
I. Výše nabídkové jednotkové ceny v Kč bez DPH/kWh/rok.
a. Hodnocena bude jednotková cena, resp. měrná investiční náročnost uchazečem nabízené výrobny, konkrétně elektrické energie v Kč/kWh dodané do distribuční sítě za první rok provozu uchazečem nabízenou výrobnou. Hodnocená nabídková cena se uvede dle následujících pravidel:
i. Hodnota zakázky (Uchazečem požadovaná odměna za realizaci předmětu zakázky) se vydělí uchazečem garantovanou výší produkce elektrické energie nabízenou výrobnou dodané do distribuční sítě za jeden rok provozu.

FVE Stehlíkova – zadávací dokumentace (pdf)
FVE Stehlíkova – zadávací dokumentace – přílohy (pdf)
FVE Stehlíkova – zadávací dokumentace – přílohy (doc)
FVE Sethlíkova – statická posudek (pdf)
FVE Sethlíkova – půdorys (pdf)

FVE Stehlíkova – půdorys (dwg)
FVE Stehlíkova – vyjádření PREDistribuce (pdf)

2009-10-30T12:29:27+01:0030. 11. 2009|Zprávy z městské části|

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby zadávané dle § 18 odst. 3 zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon).

1.Identifikační údaje o zadavateli:
Název: Městská část Praha-Suchdol
Sídlo: Suchdolské náměstí 734/3, 165 00 Praha-Suchdol
Zastoupená: Ing. Petrem Hejlem – starostou městské části
IČ: 00231231
č.ú. 2000699359/0800
e-mail: postapraha-suchdolcz
Kontaktní osoba: Ing. Petr Hejl – starosta městské části
Tel.:  222 361 418
e- mail: starosta@praha-suchdol.cz

2. Předmět zakázky:
Název dodávky: Instalace FVE – sluneční výrobny elektřiny Stehlíkova
Místo plnění: Praha–Suchdol, Stehlíkova 928-930
Dokončení, uvedení FVE do provozu vč. dokladu prokazující splnění požadavků k zajištění bezpečnosti (zpráva o revizi):   11/2009.
Předpokládaná hodnota zakázky:  1,99 mil. Kč bez DPH
Zakázka je financována z Fondu soudržnosti Evropské unie. Pro vodu, vzduch a přírodu.
Zadání zakázky je vyjmuto z působnosti zákona.

3. Údaje o poskytnutí zadávací dokumentace:
Zadávací dokumentaci si lze vyžádat na adrese zadavatele.

4. Údaje pro podání nabídek:
a) Lhůta podání písemných nabídek: do 16.10.2009 do 13:00 hodin
b) Adresa pro podání nabídek: adresa zadavatele
Poznámka: nabídky podají uchazeči osobně nebo doporučeně poštou, v případě podání nabídek poštou se momentem předání považuje převzetí zásilky adresátem.

5. Otevírání obálek s nabídkami:
a) Termín otevírání obálek: pondělí 19.10.2009 v 8:30 hodin
b) Místo: adresa zadavatele
Uchazeči, jejichž nabídky byly podány v požadované lhůtě, mají právo se otevírání zúčastnit.
Požadavky na zpracování nabídky:
Písemná nabídka a doklady k nabídce musí být podány v českém jazyce nebo s úředně provedeným překladem do českého jazyka.

6. Předpokládaná hodnota zakázky:
1 999 000,- Kč bez DPH

7. Kritéria pro hodnocení nabídky:
Hodnocení proběhne na základě jediného kritéria – Výše nabídkové ceny:
I. Výše nabídkové jednotkové ceny v Kč bez DPH/kWh/rok.
a. Hodnocena bude jednotková cena, resp. měrná investiční náročnost uchazečem nabízené výrobny, konkrétně elektrické energie v Kč/kWh dodané do distribuční sítě za první rok provozu uchazečem nabízenou výrobnou. Hodnocená nabídková cena se uvede dle následujících pravidel:
i. Hodnota zakázky (Uchazečem požadovaná odměna za realizaci předmětu zakázky) se vydělí uchazečem garantovanou výší produkce elektrické energie nabízenou výrobnou dodané do distribuční sítě za jeden rok provozu.

FVE Stehlíkova – výzva k podání nabídek ke stažení (pdf)
FVE Stehlíkova – zadávací dokumentace (pdf)
FVE Stehlíkova – zadávací dokumentace – přílohy (pdf)
FVE Stehlíkova – zadávací dokumentace – přílohy (doc)
FVE Sethlíkova – statická posudek (pdf)
FVE Sethlíkova – půdorys (pdf)

FVE Stehlíkova – půdorys (dwg)
FVE Stehlíkova – vyjádření PREDistribuce (pdf)

2009-10-14T23:33:36+02:0016. 10. 2009|Zprávy z městské části|
Přejít nahoru