Jednání Finančního výboru ZMČ Praha-Suchdol proběhne v pondělí 23. listopadu 2020 od 18:00 hodin v malé zasedací místnosti ve třetím podlaží na suchdolské radnici.

Program:

  • hospodaření MČ za II. Q 2020
  • záměr prodeje části pozemku parc. č. 2327/1 v k.ú. Suchdol, ul. Nad Dolíky.
  • přijetí dotací od HLMP
  • a další program

Jednání výboru je veřejné.

Ing. Ondřej Imlauf,
předseda finančního výboru