21. zasedání Zastupitelstva městské části Praha-Suchdol se koná v pondělí 20. srpna 2018 od 18 hodin. Zasedání se uskuteční ve velké zasedací místnosti radnice městské části Praha-Suchdol ve 3. podlaží.
Program zasedání:
Diskuse.
1) Vyhlášení referenda k problematice rozšíření ochranného hlukového pásma ruzyňského letiště.
2) Dohoda vlastníků provozně souvisejících kanalizací ČOV Roztoky.
3) Připomínky MČ k návrhu Metropolitního plánu.
4) Nákup čistícího vozu
5) Usnesení Rady MČ Praha-Suchdol za uplynulé období.
Interpelace.
Každé zasedání zastupitelstva je veřejné.

Starosta městské části svolává na čtvrtek 24. dubna 2014 od 18 hodin 21. zasedání Zastupitelstva městské části Praha-Suchdol.

Zasedání se uskuteční ve velké zasedací místnosti radnice městské části Praha-Suchdol
ve 3. poschodí.

Program zasedání:
0. Diskuse.
1. Stanovení počtu členů Zastupitelstva městské části Praha-Suchdol na volební období 2014 až 2018.
2. Projednání účetní závěrky městské části Praha-Suchdol za rok 2013.
3. Vyhodnocení záměru č. 2.2014 na prodej pozemku parc.č. 2327/6, k.ú. Suchdol o výměře 1 m2, ul. Nad Dolíky.
4. Přijetí daru akciové společností Letiště Praha, a.s. městské části Praha-Suchdol určeného na podporu ochrany životního prostředí.
5. Projektová žádost z OPPK na akci „Revitalizace vodoteče Keltů“.
6. Navýšení rozpočtu MČ Praha-Suchdol na rok 2014 o účelovou investiční dotaci hl.m. Prahy ve výši 4.998.559,50 Kč na akci „Instalace OZE a snížení energetické náročnosti budovy ZŠ M. Alše, Praha-Suchdol“.
7. Změna financování akce „Instalace OZE a snížení energetické náročnosti budovy ZŠ M. Alše, Praha-Suchdol“
8. Úprava rozpočtu MČ Praha-Suchdol na rok 2014
9. Financování akce „Rekonstrukce požárního schodiště budovy ZŠ M. Alše“.
10. Navýšení rozpočtu MČ Praha-Suchdol na rok 2014 o účelovou investiční dotaci hl.m. Prahy ve výši 2.500 tis. Kč na akci „Nástavba sociálních zařízení ve 3. NP ZŠ M. Alše“.
11. Usnesení Rady MČ Praha-Suchdol za uplynulé období.
12. Interpelace.

Zasedání je veřejné.

V Praze dne 16. dubna 2014

Program ke stažení (pdf)
Zasedání je veřejné.
Petr Hejl
starosta MČ Praha-Suchdol
2014-04-17T00:50:46+02:0024. 4. 2014|Zprávy z městské části|

STAROSTA  MČ PRAHA-SUCHDOL
svolává na čtvrtek 29. dubna 2010 od 18.00 hod.
21. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA-SUCHDOL
Zasedání se uskuteční ve velké zasedací místnosti Úřadu MČ Praha-Suchdol (2. patro)

Program zasedání:
0. Diskuse
1. Rozpočet MČ Praha-Suchdol na rok 2010 po konsolidačních úpravách.
2. Vyhodnocení záměru č. 6.2010 na prodej pozemku parc.č. 2299/25, k.ú. Suchdol, pozemek pod garáží, o výměře 23 m2.
3. Vyhodnocení záměru č. 7.2010 na prodej pozemků parc.č. 2297/7, 2300/2, 2299/34, k.ú. Suchdol do vlastnictví Společenství pro dům Ke Kladivům 968.
4. Vyhodnocení záměru č. 8.2010 na prodej pozemků parc.č. 2297/6, 2299/26, 2299/33, k.ú. Suchdol do vlastnictví Společenství pro dům Sídlištní 967.  
5. Zřízení věcného břemene na části pozemku parc.č. 2365, k.ú. Suchdol, ve prospěch manželů Majerových za účelem umístění vodovodní, kanalizační a plynové přípojky k domu na pozemku parc.č. 1126/2, k.ú. Suchdol.
6. Zajištění financování vybudování pracoviště podatelny v přízemí budovy ÚMČ Praha-Suchdol.
7. Zajištění financování nástavby MŠ Gagarinova – dvě oddělení MŠ.  
8. Odvolání Ing. Danuše Zíkové z funkce tajemníka Finančního výboru MČ Praha-Suchdol. Jmenování pana Jaroslava Štůly tajemníkem Finančního výboru MČ Praha-Suchdol.
9. Stanovení počtu členů zastupitelstva MČ Praha-Suchdol na příští volební období.
10.Pověření finančního a kontrolního výboru kontrolou hospodárného využití rozpočtovaných prostředků v příspěvkových organizacích zřizovaných MČ Praha-Suchdol.
11. Usnesení Rady MČ Praha-Suchdol za uplynulé období.
12. Interpelace.
 
Zasedání je veřejné.

V Praze dne  20.4. 2010

Ing. Petr Hejl
starosta MČ Praha – Suchdol

2010-04-21T13:47:26+02:0029. 4. 2010|Zprávy z městské části|
Přejít nahoru