Jednání Finančního výboru ZMČ Praha-Suchdol proběhne v pondělí 22. června 2020 od 18:00 hodin v malé zasedací místnosti ve třetím podlaží na suchdolské radnici.

Program:

  • závěrečný účet MČ Praha-Suchdol za rok 2019
  • participativní rozpočet MČ Praha-Suchdol na rok 2021
  • multifunkční hala s venkovním sportovištěm u ZŠ – studie proveditelnosti
  • a další program

Jednání výboru je veřejné.

Ing. Ondřej Imlauf,
předseda finančního výboru