Posuzování vlivu na životní prostředí – EIA 518, 519

Ministerstvo životního prostředí zahájilo projednání Dokumentace vlivů záměru „D0 518, 519 Ruzyně – Březiněves“ na životní prostředí.

Zveme Vás na setkání se zástupci ŘSD, Pragoprojektu a dalších autorů dokumentace EIA

PONDĚLÍ 25. ZÁŘÍ 2023 OD 19:00 HODIN
NA SUCHDOLSKÉ RADNICI

Do dokumentace lze nahlédnout v Informačním systému EIA na internetových stránkách www.mzp.cz/eia, pod kódem záměru MZP520, resp. přímo zde (D0 518, 519 Ruzyně – Březiněves).

K dokumentaci EIA může každý podat připomínky v termínu do 4. října 2023 na MŽP, e-mail: posta@mzp.cz, ISDS: 9gsaax4.

Další informace k okruhu: https://praha-suchdol.cz/okruh/