Posuzování vlivu na životní prostředí – EIA D0 518, 519 – veřejné projednání

Ministerstvo životního prostředí stanovilo termín VEŘEJNÉHO PROJEDNÁNÍ dokumentace EIA

na pondělí 6. listopadu 2023 od 15:00 hodin

Kongresové centrum Praha (KCP), Jižní sál, 3. patro,
5. května 1640/65, Nusle, 140 00 Praha 4

jediný možný vstup do KCP přes vchod č. 10
(vyznačení polohy vchodu č. 10 na mapě Vchod č. 10 KCP)

Program veřejného projednání:
• Zahájení veřejného projednání;
• Představení účastníků, časová rekapitulace procesu EIA;
• Stručné představení záměru oznamovatelem (ŘSD);
• Stručné vyhodnocení vlivů záměru na životní prostředí týmem zpracovatelky
dokumentace;
• Stručné představení zpracovatele oponentního posudku;
• Vyjádření přítomných zástupců dotčených územních samosprávních celků;
• Vyjádření přítomných zástupců dotčených správních úřadů;
• Diskuze – dotazy a připomínky veřejnosti a spolků (zástupci jednotlivých stran budou
v diskuzi odpovídat).Do dokumentace lze nahlédnout v Informačním systému EIA na internetových stránkách www.mzp.cz/eia, pod kódem záměru MZP520, resp. přímo zde (D0 518, 519 Ruzyně – Březiněves).

Další informace k okruhu: https://praha-suchdol.cz/okruh/

Oznámanení o datu a místou konání veřeejného projednání dokumetace EIA D0 518+519 (pdf)