Bytový dům mezi ulicemi Pod Rybníčkem a Na Mírách

Investor:
SANTO s.r.o., Kamýcká 232/2a, Sedlec, 160 00 Praha 6
IČ: 62908618

Projektant:
Best Development Prague s.r.o.
Ing. arch. Jan Kasl, Ing. arch. Čestmír Kříž, Ing. arch. Pavel Krpec

Popis:
Bytový dům v proluce vedle bývalé tančírny (kina, restaurace) ve svahu mezi ulicemi Pod Rybníčkem a Na Mírách.
Zastavěná plocha (bez podzemních garáží): 302 m2
Zastavěná plocha v ploše suterénu s podzemními garážemi: 464 m2
Hrubá podlažní plocha hlavní funkce (byty a nebytová j.): 887 m2
Počet bytových jednotek: 9
Počet stání pro vozidla v suterénu: 19
Počet stání pro vozidla na pozemku: 3
Počet podlaží: z ulice Pod Rybníčkem má 1 technické podlaží (garáže), 2 nadzemní podlaží a 1 podkroví.

Pozemek:
parc.č. 313, k.ú. Suchdol,
mezi ulicemi Pod Rybníčkem a Na Mírách

Stav: studie – 11/2017