ADVENTNÍ TRHY s vánočním sortimentem přímo budou na Brandejsově náměstí

  • ve středu 30. listopadu od 10 do 15 hodin
  • ve středu 7. prosince od 10 do 15 hodin

Využijte možnost nákupu v místě bydliště a podpořte nákupem neziskové organizace.