listopad 2022 – Na základě obdržených podnětů k řešení pěší dopravy v ul. U Kruhovky připravila městská část záměr na vybudování chodníku podél BD čp. 947/2, 944/6, 940/10, 942/14, 910 /18, a 911/18 v části ulice U Kruhovky a zároveň dáváme k úvaze záměr na vybudování 26 míst pro podélné stání v tomto prostoru a pro vymezení míst pro umístění kontejnerů na směsný odpad příslušných BD.

Důvodem záměru je zvýšení bezpečnosti chodců v této části ulice a rozšíření míst pro parkování. Nový chodník navazuje na chodník z ulice Sídlištní a u domu čp. 939/22 bude příčně napojen na chodník, který vede podél třech bytových domů do prostoru Brandejsova náměstí. Stavba nového chodníku a parkovišť pro osobní vozidla bude vyžadovat pokácení cca 6 stromů jehličnanů (smrků) v blízkostí BD čp. 944/6. Za pokácené stromy budou v blízkém okolí vysázeny nové vzrostlé stromy.
V případě potřeby bude možné 2 až 4 parkovací stání doplnit o rychlonabíječky elektromobilů.

Situace záměru:

Situace chodník + parkovací stání U kruhovky (pdf)Rádi bychom s Vámi tento záměr projednali a blíže ho představili a proto Vás zveme

na setkání ve středu 15. března 2023 od 19 hodin
do velké zasedací místnosti na suchdolské radnici.

Případné připomínky nám můžete sdělit na setkání nebo zaslat do 28. března na e-mail: spolu@praha-suchdol.cz