Městská část Praha-Suchdol vyhlašuje výběrové řízení na pronájem bytů o dispozici 1+kk a 2+kk v novém bytovém domě v ulici Kamýcká, parc.č. 1605 a 1606 v Praze-Suchdole. Dispozice bytů jsou popsány v přiloženém letáku. Výběrové řízení je vyhlášeno pro zájemce o pronájem bytu v rámci podporovaných skupin obyvatel:

A. PRACOVNÍCI VYBRANÝCH PROFESÍ

  • příslušníci Městské policie Praha přidělení do okrsků na území MČ,
  • členové Jednotky Sboru dobrovolných hasičů Praha-Suchdol,
  • učitelé základních a mateřských škol zřizovaných MČ,
  • lékaři a zdravotní sestry poskytující lékařskou péči občanům MČ s praxí na území MČ.

B. RODINY S DĚTMI – STARTOVACÍ BYTY
C. OSOBY V MIMOŘÁDNÝCH ŽIVOTNÍCH SITUACÍCH

Podmínky výběrového řízení
Podmínky pronajímaní bytů pro konkrétní podporovanou skupinu, v rámci které žádost o nájem bytu žadatel podává, definuje dokument „PRAVIDLA pronájmu bytů v objektech městské části Praha-Suchdol“. Aby mohl být žadatel zařazen do výběrového řízení, musí tyto podmínky splňovat. Pravidla a formulář žádosti o pronájem bytu jsou dostupny na webu MČ: www.praha-suchdol.cz/byty.

Výše nájemného
Výše nájemného je stanovena ve výši základního nájemného (Standard Plus) 200,- Kč/m2/měsíc.

Podání žádostí
Žadatel o pronájem vyplní formulář žádosti o pronájem bytu – Podporované bydlení“, kterou společně s požadovanými přílohami odevzdá v zalepené obálce s nápisem „VŘ BD Kamýcká“ do podatelny ÚMČ Praha-Suchdol, Suchdolské nám. 734/3, Praha-Suchdol. Lhůta pro doručení žádostí do podatelny ÚMČ Praha-Suchdol končí v pondělí 17. 6. 2024 v 15:30 hodin.

Výběr nájemníků
Pronájem bytu není nárokový, a to ani v případě, že žadatel splní všechna kritéria a požadavky uvedené v Pravidlech. Vyhodnocení žádostí a výběr nájemce je vyhrazeno posouzení rady městské čísti. Rada je oprávněna zohlednit všechny okolnosti situace, a to i takové, které nejsou výslovně uvedeny v Pravidlech.