Na jaře 2023 byla suchdolská základní škola vybrána do projektu Bezpečné cesty do školy. Tento projekt zastřešuje organizace Pěšky městem a jeho smyslem je zvýšení bezpečnosti dětí při cestách do školy. Děti patří k nejzranitelnějším účastníkům dopravního provozu, proto je potřeba, aby okolí škol bylo přehledné a uzpůsobené tak, aby děti mohly chodit do školy samy a rodiče se o ně nemuseli bát.
To se o situaci před naší základní školou říct nedá, rozhodně ne ráno před začátkem vyučování. Nejvíce problematické je hromadění aut do malého prostoru, auta zde stojí ve třech řadách , různě se otáčejí, stojí na přechodu, na chodnících apod.

Co se od jara 2023 projektu událo?
V květnu 2023 proběhlo dotazníkové šetření mezi žáky a žákyněmi a mezi rodiči, na jehož vyhodnocení a následné prezentaci se podílely děti z přírodovědného semináře. V červnu na dotazníky navázalo monitorování dopravní situace před školou během ranní a odpolední špičky. Spolu s dobrovolníky z řad dětí a rodičů bylo zaznamenáváno, kolik aut a odkud ke škole přijíždí, jakým směrem v jízdě pokračují, kde se otáčejí atp. Vše natočil také dron s kamerou, včetně několika nebezpečných situací!
Následovalo vyhodnocení nasbíraných dat. To obstaral dopravní projektant Ing. Květoslav Syrový, jehož honorář pokryl právě projekt Bezpečné cesty do školy. Navrhl několik variant nestavebních a stavebních opatření, které prostor před školou zpřehlední a zklidní (zpomalovací polštáře, opticko-psychologické brzdy, rozšíření chodníků apod). Vyjádřili se k nim jak zástupci městské části, tak i další aktéři (Policie ČR, ROPID, IPR ad.) a vypadá to, že když vše půjde dobře, mohli bychom se úprav před školou dočkat během září 2024 a navíc se do podoby části úprav budou moct kreativně zapojit přímo žáci a žákyně.
Nadto si jeden hmatatelný výsledek projektu si můžete vyzkoušet už nyní – během letošní zimy se podařilo optimalizovat jízdní řád autobusu 409 z Velkých Přílep. Ten nově ráno zajíždí až ke škole a společně se s linkou 160 a 359 se stal školním autobusem pro děti z Výhled, které se tak dostanou až ke škole bez přestupu.

Poděkování patří všem dětem a rodičům, kteří pomáhali jak s monitorováním dopravy, tak se zpracováním dotazníků a dále paní učitelce Dalie Peterové a paní Tereze Maškové ze SRPŠ, které ve škole projekt vedly.

Prezentace Bezpečná cesta do školy – ZŠ M. Alše – 20.6.2024 (pdf)Návrh úprav

Následně MČ zadala dopracování nestavební varianty, která spočívá v přesunu přechodu pro chodce na rok s ulicí U Nového Suchdola, vybudování  nového přechodu na rohu s ulicí K Roztokům, zúžení profilu ulice K Roztokům,  z umístění zpomalovacích polštářů, přesunu stání pro kontejnery, vymezením míst pro parkování  a dalších opatření, které mají za cíl zvýšit bezpečnost pohybu dětí v prostoru před ZŠ.

Návrh dopravních opatření před ZŠ (pdf)