18. zasedání Zastupitelstva městské části Praha-Suchdol se koná ve čtvrtek 25. ledna 2018 od 18 hodin. Zasedání se uskuteční ve velké zasedací místnosti radnice městské části Praha-Suchdol ve 3. podlaží.
Program zasedání:
Diskuse.
1. Přijetí dotací z rozpočtu hl.m. Prahy.
2. Odměny za výkon funkcí členů zastupitelstva.
3. Rozpočet MČ Praha-Suchdol na rok 2018.
4. Střednědobý výhled rozpočtu MČ Praha-Suchdol na roky 2019 až 2023.
5. Granty MČ Praha-Suchdol na rok 2018.
6. Dar Domovu sv. Karla Boromejského na zajištění soc. a zdrav. služeb pro občany MČ.
7. Participativní rozpočet.
8. Úplatné nabytí pozemku parc. č. 1650/1 k.ú. Suchdol – zahrádky Na Zavážkách.
9. Záměr na prodej části pozemku parc. č. 2320, k.ú. Suchdol, ul. V Údolí.
10. Zřízení služebnosti (věcného břemene) pro plynovodní přípojku – ul. Armádní.
11. Převod splaškové kanalizace do majetku hl. m. Prahy.
12. Memorandum o rozšíření ČOV v Roztokách.
13. Urbanisticko-architektonická soutěž „Multifunkční hala u ZŠ“.
14. Zahrady se hřbitovem u kaple sv. Václava – výběr dodavatele projektové dokumentace.
15. Změna územního plánu – tramvajová trať Podbaba – Suchdol – urbanistická studie.
16. Nástavba budovy radnice – kulturně komunitní centrum.
17. Usnesení Rady MČ Praha-Suchdol za uplynulé období.
Interpelace.
Každé zasedání Zastupitelstva je veřejné.

2018-01-16T13:29:11+01:0025. 1. 2018|Zprávy z městské části|
18. zasedání Zastupitelstva městské části Praha-Suchdol se koná ve čtvrtek 25. ledna 2018 od 18 hodin. Zasedání se uskuteční ve velké zasedací místnosti radnice městské části Praha-Suchdol ve 3. podlaží.
Program zasedání:
Diskuse.
1. Přijetí dotací z rozpočtu hl.m. Prahy.
2. Odměny za výkon funkcí členů zastupitelstva.
3. Rozpočet MČ Praha-Suchdol na rok 2018.
4. Střednědobý výhled rozpočtu MČ Praha-Suchdol na roky 2019 až 2023.
5. Granty MČ Praha-Suchdol na rok 2018.
6. Dar Domovu sv. Karla Boromejského na zajištění soc. a zdrav. služeb pro občany MČ.
7. Participativní rozpočet.
8. Úplatné nabytí pozemku parc. č. 1650/1 k.ú. Suchdol – zahrádky Na Zavážkách.
9. Záměr na prodej části pozemku parc. č. 2320, k.ú. Suchdol, ul. V Údolí.
10. Zřízení služebnosti (věcného břemene) pro plynovodní přípojku – ul. Armádní.
11. Převod splaškové kanalizace do majetku hl. m. Prahy.
12. Memorandum o rozšíření ČOV v Roztokách.
13. Urbanisticko-architektonická soutěž „Multifunkční hala u ZŠ“.
14. Zahrady se hřbitovem u kaple sv. Václava – výběr dodavatele projektové dokumentace.
15. Změna územního plánu – tramvajová trať Podbaba – Suchdol – urbanistická studie.
16. Nástavba budovy radnice – kulturně komunitní centrum.
17. Usnesení Rady MČ Praha-Suchdol za uplynulé období.
Interpelace.
Každé zasedání Zastupitelstva je veřejné.

Starosta městské části svolává na středu 4. prosince 2013 od 18 hodin
18. zasedání Zastupitelstva městské části Praha-Suchdol.

Zasedání se uskuteční ve velké zasedací místnosti radnice městské části Praha-Suchdol ve 3. podlaží.

Program zasedání:
0. Diskuse.
1. Návrh rozpočtu městské části Praha-Suchdol na rok 2014 – 1. čtení.
2. Rozpočtové provizorium městské části Praha-Suchdol na rok 2014.
3. Zrušení záměru na prodej pozemku parc. č. 410 k.ú. Sedlec.
4. Vyhodnocení záměru č. 11.2013 na prodej pozemku parc.č. 1627/136, k.ú. Suchdol, o výměře 1600 m2 při ul. Sídlištní a U Kruhovky.
5. Připomínky městské části k 1. aktualizaci Zásad územního rozvoje (ZÚR).
6. Přijetí dotace ze SFŽP na pořízení čistícího vozu pro snížení polétavého prachu v MČ Praha-Suchdol.
7. Udělení čestného občanství in memoriam generálmajorovi Ing. Rudolfu Pernickému.
9. Usnesení Rady MČ Praha-Suchdol za uplynulé období.
10. Interpelace.

V 19.30 hodin, po skončení jednání zastupitelstva, vystoupí v Alšově kabinetě žáci základní školy M. Alše s pásmem „Ze života Rudolfa Pernického“.

Všichni jste srdečně zváni i k prohlídce výstavy o Rudolfu Pernickém, kterou připravil vojenský historik Eduard Stehlík.

V Praze dne  25. listopadu 2013  

Program ke stažení (pdf)
Zasedání je veřejné.
Petr Hejl
starosta MČ Praha-Suchdol
2013-11-25T23:08:33+01:004. 12. 2013|Zprávy z městské části|

STAROSTA  MČ PRAHA-SUCHDOL
svolává na 10. září 2009 od 18.00 hod.
18. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA-SUCHDOL

Zasedání se uskuteční ve velké zasedací místnosti Úřadu MČ Praha-Suchdol (2. patro)

Program zasedání:
0. Diskuse
1. Volba člena Rady MČ Praha-Suchdol.
2. Volba do orgánů Zastupitelstva MČ Praha-Suchdol.
3. Přijetí sponzorského daru od Letiště Praha a.s. na podporu projektů zaměřených na ochranu životního prostředí pro rok 2009; rámcová smlouva o zásadách poskytování darů Letištěm Praha a.s. městským částem hl.m. Prahy dotčeným provozem letiště Praha-Ruzyně.
4. Fotovoltaická elektrárna v MČ Praha-Suchdol:
a) přijetí daru od Pražské energetiky a.s. na realizaci stavby fotovoltaické elektrárny
b) financování realizace stavby fotovoltaické elektrárny
5. Nákup víceúčelového stroje na údržbu chodníků – financování.
6. Vyhodnocení záměru č. 24.2009 na prodej pozemku parc.č. 2299/20, k.ú. Suchdol o výměře 20 m2, pozemek pod garáží. 
7. Vyhodnocení záměru č. 25.2009 na prodej pozemku parc.č. 2299/24, k.ú. Suchdol o výměře 20 m2 , pozemek pod garáží.
8. Vyhodnocení záměru č. 26.2009  na prodej pozemku parc.č. 2299/25, k.ú. Suchdol o výměře 23 m2 , pozemek pod garáží.
9. Vyhodnocení záměru č. 27.2009 na prodej pozemku parc.č. 2282/4, k.ú. Suchdol, díl f o výměře 61 m2 a parc.č. 2358/1, k.ú. Suchdol, díl g o výměře 2 m2 .
10. Zřízení věcného břemene na části pozemku parc.č. 2364/1,  k.ú. Suchdol, pro umístění plynovodní přípojky, ve prospěch Pražské plynárenské Distribuce a.s. – žadatel  Ing. Michael Tauš.
11. Zřízení věcného břemene na části pozemku parc.č. 2364/1,  k.ú. Suchdol, pro umístění plynovodní přípojky, ve prospěch Pražské plynárenské Distribuce a.s. – žadatelé manželé Pavel a Eva Budínští.
12. Změna kapacity MŠ Gagarinova od 1.9. 2010 
13. Návrh novely zřizovací listiny příspěvkové organizace ZŠ M. Alše.
14. Návrh novely zřizovací listiny příspěvkové organizace MŠ K Roztokům. 
15. Návrh novely zřizovací listiny příspěvkové organizace MŠ Gagarinova. 
16. Usnesení Rady za uplynulé období.
17. Interpelace. 
Zasedání je veřejné.
                                 
V Praze dne  1.9. 2009                                                                              

Ing. Petr Hejl
starosta MČ Praha – Suchdol

2009-09-02T10:59:54+02:0010. 9. 2009|Zprávy z městské části|
Přejít nahoru