Vyhlášení grantového řízení ke zlepšení životního prostředí  Hl. města Prahy pro rok 2014

Rada hl. m. Prahy svým usnesení č. 2079 ze dne 12.11. 2013
schválila vyhlášení  grantového řízení na podporu projektů ke zlepšení stavu ŽP Hl. m. Prahy.

Projekt je určen pro fyzické a právnické osoby, ukončení přijímání  žádostí je 19.12. 2013.

Tematické oblasti:

Oblast veřejné zeleně – městské prostředí, obytné území, školské prostředí (výsadba stromů, dřevin, obnova stromořadí , předzahrádek, vnitrobloků,realizace školního parku, vytvoření jezírek s rostlinami a živočichy atd.)

Oblast lesů, ochrany přírody, ekologická výchova a vzdělávání

Specifické projekty – přírodovědný výzkum

Výukové a vzdělávací programy pro školy

Celý text vyhlášení grantového řízení a formulářů pro podání
žádosti lze stáhnout na www.praha.eu v záložce Dotace a granty

Městská část Praha-Suchdol podporuje projekty ke zlepšení životního prostředí a veřejného prostranství a nabízí odbornou spolupráci s referentem ŽP panem Milanem Novotným, tel.  222 361 425, e-mail: m.novotny@praha-suchdol.cz.

Zadání projektu (pdf)

formulář ke stažení (pdf)