9. zasedání Zastupitelstva městské části Praha-Suchdol se koná
ve úterý 25. června 2024
od 18 hodin.
Zasedání se uskuteční ve velké zasedací místnosti radnice MČ Praha-Suchdol (3. podlaží) a bude on-line přenášeno na internetu na YouTube na kanálu „MČ Praha-Suchdol“.

Program zasedání:

Diskuse
1. Závěrečný účet MČ Praha-Suchdol za rok 2023
2. Participativní rozpočet MČ Praha-Suchdol v roce 2024
3. Navýšení rozpočtu – vrácení 100% podílu DPPO
4. Věcná břemena – energetické sítě
5. Prodeje částí pozemků
6. Žádost o svěření pozemků parc. č. 2218 a 2219, k. ú. Suchdol
7. Usnesení Rady MČ Praha-Suchdol za uplynulé období

Interpelace

Každé zasedání zastupitelstva je veřejné.