16. zasedání Zastupitelstva městské části Praha-Suchdol se koná
ve čtvrtek 2. prosince 2021
od 18 hodin.
Zasedání se uskuteční ve velké zasedací místnosti radnice MČ Praha-Suchdol (3. podlaží) a bude on-line přenášeno na internetu: https://youtu.be/rYYOWU3Gtks

Program zasedání:

Diskuse.
1. Směrnice pro nakládání s osobními údaji – revize.
2. Zřízení služebností VB ve prospěch společnosti PREdistribuce a.s. při ul. U Kruhovky a Sídlištní.
3. Zřízení služebností – VB ve prospěch společnosti PREdistribuce a.s. při ulici Štěpnice.
4. Zřízení služebnosti ve prospěch Vodafone Czech Republic,a.s., při ul. U Kruhovky a Sídlištní.
5. Veřejné pohřebiště MČ Praha-Suchdol.
6. Projekt SMACKER.
7. Spolupráce s ČZU – bezpečnostní patroly.
8. Covid-19 – aktuální stav.
9. Koncepce rozvoje městské části Praha-Suchdol
10. Znak městské části.
11. Usnesení Rady MČ Praha-Suchdol za uplynulé období.
Interpelace.

Každé zasedání zastupitelstva je veřejné.