8. zasedání Zastupitelstva městské části Praha-Suchdol se koná
ve čtvrtek 11. dubna 2024
od 18 hodin.
Zasedání se uskuteční ve velké zasedací místnosti radnice MČ Praha-Suchdol (3. podlaží) a bude on-line přenášeno na internetu na YouTube na kanálu „MČ Praha-Suchdol“.

Program zasedání:

Diskuse.
1. Účetní závěrka MČ Praha-Suchdol za rok 2023
2. Zaměstnanecký fond
3. Bezpečná školní ulice
4. Brandejsův dvůr
5. Studie Suchdol 2035 plus – analýza
6. Přijetí dotace na podporu integrace
7. Usnesení Rady MČ Praha-Suchdol za uplynulé období
8. Odměny zastupitelů – doplnění

Interpelace.

Každé zasedání zastupitelstva je veřejné.