9. zasedání Zastupitelstva městské části Praha-Suchdol se koná
ve čtvrtek 25. června 2020
od 18 hodin.
Zasedání se uskuteční ve velké zasedací místnosti radnice MČ Praha-Suchdol (3. podlaží) a bude on-line přenášeno na internetu: https://youtu.be/2PTUFhLAWoE
Program zasedání:

Diskuse.

1. Závěrečný účet MČ Praha-Suchdol za rok 2019.

2. Participativní rozpočet MČ Praha-Suchdol v roce 2020.

3. Participativní rozpočet MČ Praha-Suchdol na rok 2021.

4. Navýšení rozpočtu – vrácení 100% podílu DPPO.

5. Navýšení rozpočtu o finanční prostředky z OPPPR – školství.

6. Přijetí daru od Letiště Praha a.s. z programu Žijeme zde společně.

7. Multifunkční hala s venkovním sportovištěm u ZŠ – studie proveditelnosti.

8. Projekt SMACKER v rámci programu Interreg CENTRAL EUROPE.

9. Usnesení Rady MČ Praha-Suchdol za uplynulé období.

10. Dar SDH Suchdol na oslavy 130. výročí vzniku.

Interpelace.

Každé zasedání zastupitelstva je veřejné.