Z důvodu výstavby nového vodovodního řadu v ulici Internacionální bude tato ulice od 27. června jednosměrná. Průjezdná bude z Brandejsova nám. směrem k Suchdolské ulici. To ovlivní trasy všech autobusových linek. Ukončení této uzavírky se předpokládá v druhé polovině srpna.

Linka 147 bude jezdit do své konečné na Výhledech přímo po Kamýcké v taktu 6 x hodinu.

Linka 107, s kloubovými autobusy, bude jezdit v taktu 6 x hodinu po trase z centra přes Brandejsovo náměstí a Suchdolské náměstí do konečné u ZŠ, ve směru do centra bude vedena po Suchdolské až na Kamýckou.

Linka 160 pojede ve směru z centra ze Sídlištní po Kamýcké přes Brandejsovo a Výhledské nám., přes zastávku K Horoměřicům do své konečné Výhledy. Zpět do centra po své trase přes Brandejsovo náměstí a Suchdolské náměstí k ZŠ a pak do zastávky K Drsnici na Novém Suchdole a dále po Suchdolské do Sídlištní.

Linka 359 pojede od ZŠ ve směru k Lídlu (do Roztok) po Suchdolské a pak po Kamýcké a zpátky od Lídlu přes Brandejsovo a Suchdolské nám k ZŠ.

V rámci tohoto opatření bude po dobu jednosměrky v ulici Internacionální zrušena zastávka Budovec ve směru z centra.