7. zasedání Zastupitelstva městské části Praha-Suchdol se koná
ve čtvrtek 8. února 2024
od 18 hodin.
Zasedání se uskuteční ve velké zasedací místnosti radnice MČ Praha-Suchdol (3. podlaží) a bude on-line přenášeno na internetu na YouTube na kanálu „MČ Praha-Suchdol“.

Program zasedání:

Diskuse
1. Participativní rozpočet MČ Praha-Suchdol na rok 2024
2. Rozpočet MČ Praha-Suchdol na rok 2024
3. Střednědobý výhled rozpočtu MČ Praha-Suchdol na roky 2025 až 2029
4. Granty MČ Praha-Suchdol na rok 2024
5. Dary poskytovatelům sociálních služeb občanům MČ Praha-Suchdol
6. Dary tělovýchovným organizacím na podporu práce s mládeží
7. Odměny zastupitelů a členů komisí
8. Žádosti o svěření nemovitého majetku hl. m. Prahy do správy MČ
9. Záměry na prodej částí pozemků
10. Usnesení Rady MČ Praha-Suchdol za uplynulé období

Interpelace

Každé zasedání zastupitelstva je veřejné.