Na třech kontejnerových stanovištích je možné odložit jedlý tuk či olej, který je uzavřen v PET lahvi.

  • na křižovatce Internacionální / Stehlíkova
  • v ulici K Horoměřicům u BD Výhledy I
  • v ulici Suchdolské u stanoviště kontejnerů

Sklo, igelitové pytlíky, plechové obaly a minerální oleje se nesmí do zelených kontejnerů na olej odkládat, znemožňují zpracování!

Tuky a oleje nepatří do kanalizace, způsobují její ucpání!

Chraňme přírodu, chraňme své majetky, pomoci může každý.