Vážení spoluobčané,

už měsíc společně zažíváme omezení vyplývající ze stavu nouze kvůli epidemii koronaviru.

Tato situace nás na jednu stranu uvěznila doma, na druhou pak pomohla vykouknout obrovské soudržnosti a ochotě pomáhat druhým. A především díky této sociální solidaritě se nám zatím daří překonávat důsledky fyzické izolace.

Chtěl bych poděkovat všem, kdo druhým pomáhali, velký dík patří těm, kteří šili roušky, kteří sháněli tkalouny, gumičky a látku, zde musím poděkovat i firmám a živnostníkům, kteří se na šití a distribuci podíleli, a taky společnosti Hilton, která nám na roušky věnovala velké množství vyřazeného povlečení.

Šití roušek, pomoc druhým s nákupy a další sousedská pomoc bude potřeba i nadále, vážíme si jí a děkujeme za ni.

Od začátku jsme věděli, že v tom naše spoluobčany nemůžeme nechat samotné a prvořadým úkolem radnice bylo a je zajištění pomoci seniorům a dalším potřebným. Městská část se přitom opírá o skoro sedmdesátku dobrovolníků, kterým patří velké poděkování.

Seniory jsme pomocí lístků do schránek a vylepených plakátků informovali o nabízené pomoci:

 • pomoc s vyzvednutím léků z lékárny
 • pomoc s nákupem základních potravin apod.
 • k postupnému odběru látkové roušky od suchdolských švadlen
 • pomoc s venčením psů
 • možnost si popovídat alespoň po telefonu
 • zajištění potravinové výpomoci z potravinové banky potřebným

Zájemci o pomoc nebo i v případě dalších naléhavých situacích způsobených karanténou nás mohou stále kontaktovat:

 • telefon: 222 361 411
 • mobil: 776 319 737
 • e-mail: spolu@praha-suchdol.cz

Pokusíme se pomoci.

Ve spolupráci s Centrem Horizont je možné dovážet obědy i seniorům, kteří nejsou klienty pečovatelské služby. Má-li někdo další o dovážku obědů zájem, nechť kontaktujte Centrum Horizont:

 • telefon: 233 101 421
 • mobil: 608 237 198
 • e-mail: info@centrumhorizont.cz

Ještě není vyhráno, pořádně nevíme, kdy se děti vrátí do škol, kdy se uvolní naše izolace, jak se omezení budou dál vyvíjet. Jisté je, že bohužel neskončí za pár dní. Koronavir nás bude zřejmě trápit ještě hodně měsíců. Proto budeme dál našim obyvatelům pomáhat. V případě potřeby nebo s náměty nás neváhejte oslovit na výše uvedených kontaktech městské části.

Jsme v tom spolu a spolu to dáme!

Petr Hejl, starosta městské části                                                               v Praze-Suchdole, 20.4.2020

 

P.S. Co dalšího se za ten měsíc stalo…

Podařilo se nám sehnat jednotlivé součásti a s pomocí dobrovolníků zkompletovat balíčky pro suchdolské seniory narozené před rokem 1955. První dubnovou neděli si čtyřicet dobrovolníků vyzvedlo balíčky s vitamínem C, dezinfekcí na ruce, rukavicemi a důležitými informacemi a kontakty a během odpoledne jich většinu roznesli našim starším spoluobčanům.

Mezi další každodenní pomoc seniorům a potřebným, kterou zajišťuje městská část s pomocí dobrovolníků a která běží už od poloviny března, patří nakupování a vyzvedávání léků v lékárně. Byla zřízena speciální telefonní linka 776 319 737, na kterou nám volají nejen senioři. Obrací se na nás spoluobčané i kvůli informacím o doručování důchodů, zajištění příspěvku na bydlení či s žádostí o pomoc s dopravou na poštu.

Protože víme, že vzhledem k výraznému omezení ekonomiky mohou mít problémy i jindy fungující domácnosti, začala v posledním březnovém týdnu městská část nabízet potravinovou výpomoc z Potravinové banky. Za tři týdny bylo takto rozděleno přes 400 kg potravin.

Od začátku bylo další prioritou zabezpečení provozu lékařských ordinací, obchodů a dalších služeb na území naší městské části. Jak je všeobecně známo, bohužel nebyly v počátku ochranné prostředky a dezinfekce k mání.

Naštěstí díky spolupráci s ČVUT jsme mohli už 12. března rozdat prvních 50 l alkoholové dezinfekce do lékařských ordinací a do Centra Horizont. Na konci března jsme díky pomoci našeho spoluobčana mohli předat 3D ochranné štíty suchdolským lékařům, kteří jimi ještě nebyli vybaveni.

Až v posledním březnovém týdnu přišla od hlavního města první dodávka 550 ks jednorázových roušek, které pak ihned směřovaly do lékařských ordinací, do lékárny, která je rozdávala občanům, do obchodů a provozoven, které připravují jídlo. Dále jsme obdrželi od hlavního města a z ČVUT necelých 300 l dezinfekce, která byla po rozlití do menších nádob opět rozdána do ordinací, obchodů a dalších provozoven.

Také díky spolupráci s VŠCHT se nám podařilo zajistit další dezinfekci na ruce, takže jsme mohli počátkem dubna zahájit její rozlévání do nádob, které si spoluobčané přinesli. Rozlévání občanům a distribuce do ordinací, obchodů a provozoven bude pokračovat i v následujících dnech a týdnech.

Pro zabezpečení vyšší hygieny jsme na frekventovaná místa po městské části umístili dávkovače s dezinfekcí na ruce. Najdete je u lékárny, pošty, prodejen potravin, na radnici a tržišti, u dětských hřišť a některých zastávek.

Mezi aktuální úkoly, které nás čekají, patří vybavení školy a školek tak, aby se výrazně snížilo riziko šíření viru mezi dětmi, až se vrátí do školy.

Důležitým aspektem zvládnutí této nelehké situace je i předávání informací. K tomu městská část používá kromě letáků a plakátů na nástěnkách především své webové stránky, facebook a aplikaci Moje obec, pomocí které můžete dostávat do svých chytrých mobilních telefonů aktuální informace, a nebo posílat zpět na radnici zprávy a podněty.

Na webu městské části www.praha-suchdol.cz naleznou informace k situaci v angličtině, ruštině a vietnamštině i naši spoluobčané z řad cizinců. Dále jako služba našim spoluobčanům a jako pomoc lokálním restauracím v jejich aktuální nelehké situaci je na webu umístěn přehled informací o možnostech objednání si jídel. Naleznete tam také rady a doporučení, jak se v této nelehké a nezvyklé situaci chovat.

Poděkování patří i našim dobrovolným hasičům, kteří několikrát do týdne drží službu a pomáhají „profíkům“. Velký dík také náleží i učitelům naší základní školy, kteří připravují výuku na dálku, a také všem rodičům, kteří se doma s dětmi snaží zvládat učení.