Spolupráce obcí a městských částí

na severozápadě Prahy

7. setkání Local Mobility Forum v rámci evropského projektu SMACKER

Městská část Praha-Suchdol ve spolupráci se spolkem Partnerství pro městskou mobilitu uspořádala v rámci projektu SMACKER setkání „Spolupráce obcí a městských částí na severozápadě Prahy”, které se konalo 7. prosince 2021. Akce se zúčastnili zástupci místních samospráv (Suchdol, Horoměřice, Únětice, Statenice, Lysolaje), které jsou součástí tzv. spádového území. Cílem bylo diskutovat konkrétní podobu spolupráce obcí a městských částí v severozápadní části pražské aglomerace a projednat znění memoranda k vytvoření spádového území v této oblasti.

Podklady ke stažení:

Udržitelný rozvoj a spolupráce obcí a MČ – Gabriela Lněničková

Organizace spádového území – Vladan Hodek

Memorandum o spolupráci na tvorbě společného spádového území

Zápis z 7. LMF_7.12.2021

Fotodokumentace:

Projekt SMACKER – informace a kontakt:
www.interreg-central.eu/Content.Node/SMACKER.html
www.praha-suchdol.cz/smacker
smacker@praha-suchdol.cz