6. zasedání Zastupitelstva městské části Praha-Suchdol se koná
ve čtvrtek 23. listopadu 2023
od 18 hodin.
Zasedání se uskuteční ve velké zasedací místnosti radnice MČ Praha-Suchdol (3. podlaží) a bude on-line přenášeno na internetu na YouTube na kanálu „MČ Praha-Suchdol“.

Program zasedání:

Diskuse.
1. Prodej části pozemku parc.č. 936.
2. Instalace obnovitelných zdrojů energie v MŠ Gagarinova
3. Instalace FVE na střechách BD U Kruhovky 940 – 943
4. EIA D0 518+519 – připomínky MČ
5. Usnesení Rady MČ Praha-Suchdol za uplynulé období.
6. Připomínky ke změně ÚP Z 3827 Koordinovaný rozvoj Nového Sedlce

Interpelace

Každé zasedání zastupitelstva je veřejné.