4. zasedání Zastupitelstva městské části Praha-Suchdol se koná
ve čtvrtek 29. června 2023
od 18 hodin.
Zasedání se uskuteční ve velké zasedací místnosti radnice MČ Praha-Suchdol (3. podlaží) a bude on-line přenášeno na internetu na YouTube na kanálu „MČ Praha-Suchdol“.

Program zasedání:

Diskuse

1. Závěrečný účet MČ Praha-Suchdol za rok 2022.
2. Participativní rozpočet MČ Praha-Suchdol v roce 2023.
3. Participativní rozpočet MČ Praha-Suchdol na rok 2024.
4. Navýšení rozpočtu – vrácení 100% podílu DPPO.
5. Brandejsův dvůr.
6. Bezúplatné nabytí pozemku v ul. Stehlíkova.
7. Záměr směny částí pozemků při ul. Bažantní.
8. Odsvěření veřejného osvětlení v areálu Zahrad se hřbitovem u kaple sv. Václava.
9. Usnesení Rady MČ Praha-Suchdol za uplynulé období.
10. Svěření pozemku z majetku hl.m. Prahy

Interpelace

Každé zasedání zastupitelstva je veřejné.