3. zasedání Zastupitelstva městské části Praha-Suchdol se koná
ve čtvrtek 30. března 2023
od 18 hodin.
Zasedání se uskuteční ve velké zasedací místnosti radnice MČ Praha-Suchdol (3. podlaží) a bude on-line přenášeno na internetu na YouTube na kanálu „MČ Praha-Suchdol“.

Program zasedání:

Diskuse
1. Účetní závěrka MČ Praha-Suchdol za rok 2022.
2. Vymezení věcného břemene pro PRE v ulici Pod Rybníčkem.
3. Vymezení věcného břemene pro PRE v ulici Rohová.
4. Koncesní řízení na provozování splaškové kanalizace.
5. Brandejsův dvůr.
6. Studie Suchdol 2035 plus – zadání
7. Usnesení Rady MČ Praha-Suchdol za uplynulé období.
8. Vymezení věcného břemene pro Vodafone – Výhledy
9. Vymezení věcného břemene pro Vodafone – Internacionální
Interpelace

Každé zasedání zastupitelstva je veřejné.