2. zasedání Zastupitelstva městské části Praha-Suchdol se koná
ve čtvrtek 19. ledna 2023
od 18 hodin.
Zasedání se uskuteční ve velké zasedací místnosti radnice MČ Praha-Suchdol (3. podlaží) a bude on-line přenášeno na internetu na YouTube na kanálu „MČ Praha-Suchdol“.

Program zasedání:

Diskuse
1. Přijetí neinvestiční dotace z odvodu z VHP a jiných technických herních zařízení
2. Rozpočet MČ Praha-Suchdol na rok 2023
3. Střednědobý výhled rozpočtu MČ Praha-Suchdol na roky 2024 až 2028
4. Granty MČ Praha-Suchdol na rok 2023
5. Dary poskytovatelům sociálních služeb občanům MČ Praha-Suchdol
6. Dary tělovýchovným organizacím na podporu práce s mládeží
7. Odměny zastupitelů a členů komisí
8. Rozpočtová opatření
9. Zřízení výboru dopravní infrastruktury MČ Praha-Suchdol
10. Žádost o svěření nemovitého majetku hl. m. Prahy do správy MČ
11. Brandejsův dvůr
12. Usnesení Rady MČ Praha-Suchdol za uplynulé období
14. Bezpečnostní opatření v městské části

Interpelace

Každé zasedání zastupitelstva je veřejné.