1. zasedání Zastupitelstva městské části Praha-Suchdol se koná
ve čtvrtek 20. října 2022
od 18 hodin.
Zasedání se uskuteční ve velké zasedací místnosti radnice MČ Praha-Suchdol (3. podlaží) a bude on-line přenášeno na internetu na YouTube na kanálu „MČ Praha-Suchdol“.

Program zasedání:

1) Kontrola osvědčení o zvolení zastupitelem a složení slibu zastupitelů městské části.
2) Volba volebního výboru; volba předsedy volebního výboru.
3) Volba návrhového výboru.
4) Volba ověřovatele.
5) Stanovení počtu místostarostů a počtu uvolněných zastupitelů.
6) Volba starosty městské části Praha-Suchdol.
7) Volba místostarostů městské části Praha-Suchdol.
8) Volba členů Rady městské části Praha-Suchdol.
9) Odvolání předsedů a členů finančního a kontrolního výboru.
10) Volba předsedů a členů finančního a kontrolního výboru.
11) Pověření členů zastupitelstva podpisem doložky osvědčující platnost právního úkonu.
12) Stanovení odměn zastupitelů, zástupců starosty, radních a předsedů výborů a komisí.
13) Seznámení s pravidly ochrany osobních údajů.
14) Diskuse.

Každé zasedání zastupitelstva je veřejné.