17. zasedání Zastupitelstva městské části Praha-Suchdol se koná
ve čtvrtek 27. ledna 2022
od 18 hodin.
Zasedání se uskuteční ve velké zasedací místnosti radnice MČ Praha-Suchdol (3. podlaží) a bude on-line přenášeno na internetu: https://youtu.be/l1TMCCcLGdc

Program zasedání:

Diskuse.
1. Přijetí neinvestiční dotace z obdrženého odvodu z VHP a jiných technických herních zařízení.
2. Rozpočet MČ Praha-Suchdol na rok 2022.
3. Střednědobý výhled rozpočtu MČ Praha-Suchdol na roky 2023 až 2027.
4. Granty MČ Praha-Suchdol na rok 2022.
5. Dary poskytovatelům sociálních služeb občanům MČ Praha-Suchdol.
6. Dary tělovýchovným organizacím na podporu práce s mládeží.
7. Zřízení služebnosti ve prospěch Vodafone Czech Republic, a.s. pro optické sítě.
8. Projekt SMACKER.
9. Covid-19 – aktuální stav.
10. Usnesení Rady MČ Praha-Suchdol za uplynulé období.
Interpelace.

Každé zasedání zastupitelstva je veřejné.