14. zasedání Zastupitelstva městské části Praha-Suchdol se koná
ve čtvrtek 24. června 2021
od 18 hodin.
Zasedání se uskuteční ve velké zasedací místnosti radnice MČ Praha-Suchdol (3. podlaží) a bude on-line přenášeno na internetu: https://youtu.be/OcP5aKJwG7w

Program zasedání:

Diskuse.
1. Závěrečný účet MČ Praha-Suchdol za rok 2020.
2. Participativní rozpočet MČ Praha-Suchdol v roce 2021.
3. Participativní rozpočet MČ Praha-Suchdol na rok 2022.
4. Navýšení rozpočtu – vrácení 100% podílu DPPO.
5. Navýšení rozpočtu – dotace z rozpočtu HLMP.
6. Multifunkční hala s venkovním sportovištěm u ZŠ – směna pozemků.
7. Nákup cisternové automobilové stříkačky pro JSDH.
8. ZŠ Suchdol – zkvalitnění vnitřního prostředí učeben a navýšení kapacity – rozšíření akce o nové kmenové učebny.
9. Kaple sv. Václava – restaurování vnitřních maleb.
10. Spolupráce s ČZU – bezpečnostní patroly.
11. Zřízení organizační složky Komunitní centrum Půda.
12. Zřízení služebnosti-věcného břemene pro plynovodní přípojku na pozemku parc.č. 2332/1 v k.ú. Suchdol ve prospěch společnosti Pražská plynárenská Distribuce a.s.
13. Zřízení služebnosti-věcného břemene pro kabelové vedení NN na pozemku parc.č. 2375 v k.ú. Suchdol ve prospěch společnosti PRE Distribuce a.s.
14. Projekt SMACKER v rámci programu Interreg CENTRAL EUROPE.
15. Usnesení Rady MČ Praha-Suchdol za uplynulé období.
16. Projekty aplikující cíle Strategie adaptace hl.m. Prahy na změnu klimatu.

Interpelace.

Každé zasedání zastupitelstva je veřejné.

Vážení spoluobčané,
k organizaci 14. jednání ZMČ přijměte prosím doporučení nechat se před jednáním zastupitelstva otestovat na covid 19.
Antigenní testy jsou hrazeny zdravotními pojišťovnami.
Jak k PCR tak i k antigennímu  testu můžete využít testovací místo u vchodu do areálu ČZU na parkovišti za masnou.
Odběry pro veřejnost zde provádí ve všední dny od 11:00 do 18:00.
Pro rychlý odběr bez čekání si můžete rezervovat termín zde: http://bit.do/suchdol