Spolek PAR (Prague Airport Region) sdružující obce, města a městské části v okolí ruzyňského letiště dlouhodobě usiluje o zmírnění negativních vlivů jeho provozu a o finanční kompenzace zohledňující sníženou kvalitu životního prostředí způsobenou každodenním provozem. Současně se spolek snaží o maximální využití příležitostí, které sousedství letiště nabízí.
Jedním z klíčových témat je omezení hluku z leteckého provozu během noci, především odložením pravidelných odletů z pražského letiště. Obce v okolí pražského letiště nepožadují nic mimořádného, neboť tento princip – tedy tzv. „core night“ mezi 00.00 – 6.00 bez pravidelných odletů – je dodržován i na jiných evropských letištích (Vídeň, Varšava, Berlín, Mnichov).
Argument vedení letiště, že omezení nočního provozu je možné teprve po realizaci paralelní dráhy, neobstojí. Na jiných evropských letištích (s podobným dráhovým systémem jako je náš současný) omezení funguje, resp. charterové lety jsou provozovány v denní době. Na rizika spojená s poruchami spánku způsobenými leteckou dopravou, upozorňují i závěry WHO (Světová zdravotnická asociace), které uvádějí, že hluk nad 40 dB v noční době představuje významné ohrožení zdraví. Noční lety v hustě osídlené oblasti kolem pražského letiště považují okolní obce za nepřiměřený hazard se zdravím svých obyvatel.

Tisková zpráva: Obce usilují o snížení negativních vlivů letiště.pdf