Letiště Praha vyhlásilo grantový program DOBRÉ SOUSEDSTVÍ, v rámci kterého rozdělí blízkému okolí 21 milionů korun. O finanční příspěvek mohou požádat do 30. 6. 2023 obce a městské části, školy, zájmové spolky i různorodé veřejně prospěšné organizace z okolí letiště. Podrobná pravidla grantu včetně elektronického formuláře pro podání žádosti jsou k dispozici na letištních webových stránkách www.prg.aero v sekci PRO NAŠE SOUSEDY.