Ve dnech 19. a 20. ledna se uskuteční zápis dětí do 1. tříd, vždy od 14 do 18 hodin v 1. patře staré budovy.
K zápisu mohou přijít děti narozené v období od 1. září 2002 do 31. srpna 2003 a
dále děti, které měly v loňském roce odklad školní docházky.

U zápisu budou rodiče požádáni o sdělení rodného čísla dítěte.