15. zasedání Zastupitelstva městské části Praha-Suchdol se koná ve čtvrtek 22. června 2017 od 18 hodin. Zasedání se uskuteční ve velké zasedací místnosti radnice městské části Praha-Suchdol ve 3. podlaží.
Program zasedání:
Diskuse.
1) Závěrečný účet MČ Praha-Suchdol za rok 2016.
2) Participativní rozpočet MC Praha-Suchdol v roce 2017.
3) Participativní rozpočet MČ Praha-Suchdol na rok 2018.
4) Přijetí příspěvku ze státního rozpočtu na základě dohody s Úřadem práce ČR o vytvoření pracovních příležitosti v rámci veřejně prospěšných prací.
5) Přijetí dotací Z MŠMT Z programu „Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – šablony pro MŠ a ZŠ I“
6) Navýšení rozpočtu MČ Praha-Suchdol na rok 2017 o dotaci z rozpočtu hl.m. Prahy na dokrytí integrace žáků mateřských a základních škol ve výši 775.400 Kč
7) Výstavba plynovodu v ulicích Bažantní, U Kapličky a Starosuchdolská
8) Nabídka na prodej pozemku parc.č. 1627/164 v k.ú. Suchdol.
9) Usnesení Rady MČ Praha-Suchdol za uplynulé období.
Interpelace.

Každé zasedání zastupitelstva je veřejné.


Pozvánka ke stažení (pdf)

2017-06-13T14:57:42+02:0022. 6. 2017|Zprávy z městské části|
15. zasedání Zastupitelstva městské části Praha-Suchdol se koná ve čtvrtek 22. června 2017 od 18 hodin. Zasedání se uskuteční ve velké zasedací místnosti radnice městské části Praha-Suchdol ve 3. podlaží.
Program zasedání:
Diskuse.
1) Závěrečný účet MČ Praha-Suchdol za rok 2016.
2) Participativní rozpočet MC Praha-Suchdol v roce 2017.
3) Participativní rozpočet MČ Praha-Suchdol na rok 2018.
4) Přijetí příspěvku ze státního rozpočtu na základě dohody s Úřadem práce ČR o vytvoření pracovních příležitosti v rámci veřejně prospěšných prací.
5) Přijetí dotací Z MŠMT Z programu „Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – šablony pro MŠ a ZŠ I“
6) Navýšení rozpočtu MČ Praha-Suchdol na rok 2017 o dotaci z rozpočtu hl.m. Prahy na dokrytí integrace žáků mateřských a základních škol ve výši 775.400 Kč
7) Výstavba plynovodu v ulicích Bažantní, U Kapličky a Starosuchdolská
8) Nabídka na prodej pozemku parc.č. 1627/164 v k.ú. Suchdol.
9) Usnesení Rady MČ Praha-Suchdol za uplynulé období.
Interpelace.

Každé zasedání zastupitelstva je veřejné.


Pozvánka ke stažení (pdf)

Starosta městské části svolává na čtvrtek 25. dubna 2013 od 18 hodin  15. zasedání Zastupitelstva městské části Praha-Suchdol
Zasedání se uskuteční ve velké zasedací místnosti radnice městské části Praha-Suchdol v 2. patře.
Program zasedání:
Program zasedání:
0. Diskuse.
1. Navýšení rozpočtu MČ Praha-Suchdol na rok 2013 o dotaci hl.m. Prahy ve výši 5.399.748,- Kč  na akci „ZŠ M. Alše – snížení energetické náročnosti“ .
2. Zřízení věcného břemene ve prospěch PREdistribuce a.s. k tíži pozemků parc.č. 2294/7 a 2298, k.ú. Suchdol, za účelem uložení kabelového vedení 1 kV.
3. Poskytnutí půjčky Bytovému družstvu Kamýcká 910,911 na realizaci plynové kotelny.
4. Rámcová smlouva o zásadách poskytování darů akciovou společností Letiště Praha, a.s. městským částem hl.m. Prahy dotčeným provozem letiště Praha-Ruzyně.
5. Usnesení Rady MČ Praha-Suchdol za uplynulé období.
6. Interpelace.
Program ke stažení (pdf)
Zasedání je veřejné.
Petr Hejl
starosta MČ Praha-Suchdol
2013-04-16T13:40:24+02:0025. 4. 2013|Zprávy z městské části|

STAROSTA  MČ PRAHA – SUCHDOL svolává na 29. ledna 2009 od 18 hod. 15. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA – SUCHDOL

Zasedání se uskuteční ve velké zasedací místnosti
Úřadu MČ Praha-Suchdol (2. patro)

Program zasedání:
0. Diskuse.
1. Priority rozpočtu MČ Praha – Suchdol na rok 2009.
2. Projednání rozpočtu MČ Praha – Suchdol na rok 2009.  
3. Projednání rozpočtového výhledu na roky 2010 až 2011
4. Záměr na prodej pozemku parc.č. 2299/21, k.ú. Suchdol o výměře 20 m2, pozemek pod garáží.
5. Záměr na prodej pozemku parc.č. 2299/22, k.ú. Suchdol o výměře 20 m2, pozemek pod garáží.
6. Záměr na prodej pozemku parc.č. 2299/23, k.ú. Suchdol o výměře 20 m2, pozemek pod garáží.
7. Jmenování tajemníce finančního výboru.
8. Usnesení Rady MČ Praha – Suchdol za uplynulé období.
9. Interpelace

Zasedání je veřejné.                                       

V Praze dne  20.1. 2009
Ing. Petr Hejl
starosta MČ Praha – Suchdol

 UMC P_Such 03204/2008

2009-01-20T22:13:01+01:0029. 1. 2009|Zprávy z městské části|
Přejít nahoru