fotoalbum

Suchdolské Posvícení vdechlo život Brandejsovu dvoru

Letošní suchdolské Posvícení se poprvé v novodobé historii Suchdola konalo na prostranství Brandejsova dvora. Tento objekt, který se významně zapsal do suchdolské historie, po dlouhých letech ožil veselím, hudbou a lidmi, kterých na akci přišlo několik stovek, a to i z dalekého okolí. Jaké byly přípravy a co pro budoucnost Brandejsova dvora tak hojná účast návštěvníků znamená? O tom jsme si povídali s organizátorkami suchdolského Posvícení, Zuzanou Krumpholcovou a Martinou Lenertovou, které známe z Komunitního centra Půda. 

Jak dlouho už se Posvícení na Suchdole koná, kolikátý “ročník” byl letos?

Posvícení mělo svou premiéru v roce 2005 a konalo se v areálu základní školy. Poprvé se této tradice ujal spolek Suchdol Sobě – suchdolské ženy, které také jsou členky ochotnického divadla a chtěly uvést při nějaké příležitosti svoji divadelní hru Lakomá Barka. A tak se zrodilo Suchdolské Posvícení. Již při prvním ročníku byl na programu i svatováclavský běh. Poslední léta probíhalo tradiční posvícení na Suchdolském náměstí, ale letos jsme se rozhodli pro změnu. A tak 18. ročník se uspořádal v areálu Brandejsova dvora.

Proč jste se rozhodli uspořádat jej právě na Brandejsově dvoře?

Vedení radnice a místním organizacím není osud dvora lhostejný a tak společně ho chceme zase oživit. Majitelem je hl. m. Praha, které vypovědělo nájemní smlouvu ČZU a hledá pro usedlost další využití. Od září má městská část ve výpůjčce budovu kočárovny, a tak se zde postupně pořádaly menší akce. Posvícení na Brandejsově dvoře tak bylo takovým završením těchto aktivit, které zde probíhaly již od jara (např. Stavění suchdolské máje, workshop s tvorbou kroje, Svatojánský oheň, beseda o Alexandru Brandejsovi, výtvarný workshop apod.). Řekli jsme si, proč nerozšířit kulturu i do dvora, vždyť Brandejsův dvůr byl v minulosti doslova centrem tehdejšího Suchdola. KC Půda převzalo organizaci a cílem bylo zapojit všechny místní spolky a organizace, ale také prodejce – farmáře a ČZU.

Čeho všeho si mohli návštěvníci při akci užít?

Hlavním tématem byl návrat do historie statku. K vidění byla stará řemesla, kvíz o půdě a polním hospodářství, ale i historické momenty ze statku. Dobový fotokoutek s rekvizitami a fotografiemi zastavil v čase nejednoho návštěvníka a starousedlíci mohli zavzpomínat na dětství na statku. Úžasným zážitkem pro mnohé byla možnost se svézt v kočáře taženém koňmi pana Brejchy.

Spoluorganizátoři si pro návštěvníky připravili zajímavé aktivity – např. se spolkem SLON jsme mohli vyšívat pohlednici Alexandra Brandejse, s KC Půda zase projít kvíz s tajenkou na téma Živá půda=naše bohatství, kde návštěvníci luštili tajenku a dozvěděli se o tradičních zemědělských plodinách, které se stále na polích ČZU sklízí a prodávají na Suchdole. Návštěvníci si mohli složit puzzle s motivem hospodářského statku anebo si odnést na památku pohlednici či perníček s vyobrazením Brandejsova dvora. Klienti domova Sedlec nám zahráli to nejlepší z kroniky 30. let Domova Sedlec a zároveň nachystali i rukodělný stánek. Nabídka zajímavých činností na dvoře i v Kočárovně byla široká a malí i velcí návštěvníci si užívali např. pletení košíků se skauty z oddílu Havrani, “zavařování ovoce” s DDM, zdobení dřevěných figurek hospodářských zvířat od Jitule Vrtule anebo staročeské herní prvky – sběr vajíček od slepiček, střelnice, které nadchly mnoho dospělých. Šachový klub Suchdol pod vedením Felixe nabídl šachovou partii přímo pod širým nebem. A pro ty nejmenší MK Rybička připravilo montessori hrátky s tématikou zemědělství. 

Spoustu návštěvníků zaujal netradiční koncert členů České filharmonie, kteří se svými uskupením RockHarmonie zahráli oblíbené skladby moderní hudby. A na závěr to roztančil nově vzniklý suchdolský folklór s živou kapelou spolku Radost. A i díky těmto společným setkání se přidávají noví zájemci a tak se daří obnovovat a udržovat naše tradice.

Posvícení ukázalo, že když se všichni spojíme dohromady a jdeme za společnou myšlenkou, podaří se uspořádat krásnou akci.

Jak vnímáte využití dvora do budoucna?

Vnímáme, že je zde velký kulturní i komunitní potenciál. Proto bychom rádi vnesli do dvora život, aby se naše nejstarší historická památka zachovala i pro další generace. Líbí se nám myšlenka vybudování gymnázia s kulturním zázemím pro veřejnost a místní organizace. Budeme se snažit směřovat suchdolské kulturní dění na Brandejsův dvůr, abychom podpořili radnici v dalších jednáních pro záchranu této naší unikátní památky.

Tímto KC Půda děkuje všem, kteří se aktivně podíleli na této naší tradici. Poděkování patří i našim hasičům a dobrovolníkům, kterých je vždy nedostatek.