Vyhlášení grantového řízení ke zlepšení životního prostředí  Hl. města Prahy pro rok 2013

Rada hl. m. Prahy svým usnesení č. 1957 ze dne 20.11. 2012
schválila vyhlášení  grantového řízení na podporu projektů ke zlepšení stavu ŽP Hl. m. Prahy.

Projekt je určen pro fyzické a právnické osoby, ukončení přijímání  žádostí je 9. 1.2013.

Tématické oblasti:

Oblast veřejné zeleně – (výsadba stromů, dřevin, obnova stromořadí , předzahrádek, vnitrobloků,
realizace školního parku, vytvoření jezírek s rostlinami a živočichy atd.)

Oblast lesů, ochrany přírody, ekologická výchova

Celý text vyhlášení grantového řízení a formulářů pro podání
žádosti lze stáhnout na www.praha.eu v záložce Dotace a granty

Městská část Praha-Suchdol podporuje projekty ke zlepšení životního prostředí a veřejného prostranství a nabízí odbornou spolupráci s referentem ŽP panem Milanem Novotným, tel.  222 361 425, e-mail: m.novotny@praha-suchdol.cz.

Zadání projektu