Městská část Praha-Suchdol vyhlašuje pro rok 2024 grantové programy pro organizace a fyzické osoby působící na území městské části Praha-Suchdol v celkové výši 500 tisíc Kč.

Lhůta pro podání žádosti je stanovena od 25. 3. 2024 8:00 do 8. 4. 2024 do 17:00 hodin do podatelny ÚMČ Praha-Suchdol, Suchdolské náměstí 734/3. Žádosti podané v jiném termínu nemohu být přijaty.

Přidělené prostředky lze čerpat v období od 1. 1. 2024 do 31.12. 2024.

Grantový program na podporu sportovních aktivit dětí, mládeže a seniorů ve výši 70.000,- Kč.

****************************

Grantový program v oblasti kultury a vzdělávání ve výši 250.000,- Kč.


****************************

Grantový program na podporu práce s dětmi a mládeží ve výši 180.000,- Kč.

****************************

V případě nejasností či potřebě dalších informací kontaktujte paní Janu Motejzíkovou, asistentku starosty, tel.: 222 361 419, e-mail: j.motejzikova@praha-suchdol.cz