Úřad městské části Praha – Suchdol, Suchdolské nám. 734/3, 165 00 Praha-Suchdol zastoupený tajemnicí ÚMČ vyhlašuje dne 29.10.2008 dle ust. §7 zákona č. 312/02 Sb. o úřednících územních samosprávných celků výběrové řízení na obsazení pracovního místa

referent –referentka personální  a sociální.

Lhůta pro podaní přihlášky je do 28.11.2008 do 13 hod.

Kontakt: Ing. Jana Krulíková, tajemnice Úradu MČ
telefon: 220 920 281
e-mail: j.krulikova@praha-suchdol.cz

Další informace jsou v sekci "Volná místa".