Bezplatná likvidace odpadů pro fyzické osoby

Hlavní město Praha provozuje celoplošný komplexní systém třídění komunálního odpadu, který umožňuje využitelné složky odpadu dále zpracovávat a snižovat tak zátěž životního prostředí. Chceme Vás tímto požádat o maximální využívání tohoto systému nejen proto, že odpady ovlivňují okolí každého z nás, ale také proto, že povinnost odpady třídit k dalšímu využití ukládá občanům zákon (185/2001 Sb. o odpadech).

Níže uvedené možnosti jsou určeny výhradně pro odpad od občanů MČ Praha – Suchdol (tj. pro fyzické osoby), nikoliv pro firmy, podnikatele a organizace.


Nebezpečný odpad

Jako každý rok probíhá mobilní svoz nebezpečných odpadů. Je třeba si uvědomit, že slovo „nebezpečný“ v jejich názvu není bezdůvodně a při nesprávné likvidaci působí největší škody. Do této kategorie patří: baterie, akumulátory, nádoby od sprejů, zahradní chemie, mazací oleje a tuky, ředidla a barvy, léky a teploměry, kyseliny a hydroxidy, lepidla a pryskyřice, detergenty (odmašťovací přípravky), fotochemikálie, pesticidy (přípravky na hubení hmyzu, hlodavců, plevelu, odstraňování plísní), zářivky a výbojky. Veškeré tyto odpady můžete zdarma odevzdat u svozových vozů vždy na každém stanovišti v uvedný čas v následujíích termínech:

čtvrtek 12. 6.

 

křižovatka Suchdolská – Novosuchdolská

16:30 – 16:50

 

 

Suchdolské náměstí (u pošty)

17:00 – 17:20

čtrtek 11. 9.

 

Výhledské náměstí (u transformátoru)

17:30 – 17:50

 

Průběžně můžete tyto odpady samozřejmě odevzdávat ve sběrném dvoře.
Sběrný dvůr hlavního města, v areálu Pražských služeb,
Proboštská 1, Praha 6 – Dejvice
, tel. 284 098 906, www.psas.cz
Nespotřebované léky můžete odevzdávat také ve vybraných lékárnách.Velkoobjemové kontejnery

Do konce letošního roku budou přistaveny velkoobjemové kontejnery (VOK) ve středu 25. června, ve středu 27. srpna, ve středu 24. září, ve středu 22. října dopoledních hodinách na stávajících stanovištích tj.
V Údolí, křižovatka Suchdolská – Na Rybářce, Výhledské náměstí a  křižovatka K Roztokům – K Drsnici.

Do VOK patří např. starý nábytek, koberce a linolea, lyže, snowboardy, kola, velká zrcadla, umyvadla, WC mísy apod.
Zásadně
se nesmí do VOK odkládat lednice, televizory, monitory, zářivky, výbojky, autobaterie a jiné nebezpečné odpady, stejně jako ostatní vytříditelné složky komunálního odpadu (papír, plasty, sklo, nápojové kartony).
Hlavní město z úsporných důvodů v letošním roce omezilo počet přidělovaných velkoobjemových kontejnerů jednotlivým městským částem. Důsledkem je, že prostředky na velkoobjemové kontejnery bude muset z části hradit ze svého rozpočtu Městská část na úkor jiných rozpočtových položek.
Proto Vám opětně připomínáme, že občané hlavního města mohou objemný odpad zdarma odevzdávat ve sběrném dvoře. Nově sběrné dvory nabízejí přímo odvoz z místa, ale za poplatek za nakládku a odvoz.
Další informace o těchto službách Vám podají pracovníci
Sběrného dvora hlavního města,
v areálu Pražských služeb,
Proboštská 1, Praha 6 – Dejvice, tel. 284 098 906, www.psas.cz
Provozní doba je: pondělí až pátek 8:30 – 17:00 (v letním období do 18:00), sobota 8:30 – 15:00.


Sedm druhů tříděného odpadu

Tento projekt Pražské služby zrušily, ve středu 24. září budou umístěny standardní velkoobjemové kontejnery na obvyklých místech.
Pražské služby zavádějí mobilní sběr tříděného odpadu systémem přistavení kontejnerů na sedm různých odpadů. Mobilní stanoviště na tříděný odpad bude zřízeno ve středu 24.9.2008 od 9.30 – 16.30 hodin. Kontejnery budou přistaveny u ulici Internacionální na parkovišti mezi křižovatkou s ul. Májová a Gagarinova


Biokontejnery

Slouží pro ukládání komunálního bioodpadu, především ze zahrad (listí, tráva, řezanka, plevele, drobné větve, neznečištěná zemina) a kuchyňského bioodpadu rostlinného původu.

neděle 25.5.2008

křižovatka Suchdolská – Na Rybářce

od 9.00 do naplnění

neděle 8.6.2008

Výhledské nám. (u  transformátoru)

od 9.00 do naplnění

neděle 15.6.2008

křižovatka K Roztokům – K Drsnici

od 9.00 do naplnění

 středa 22.9.2008 V Údolí
křižovatka Suchdolská – Na Rybářce
Výhledské náměstí
křižovatka K Roztokům – K Drsnici
  od 15 do 18 hodin
 středa 21.11.2008  V Údolí
křižovatka Suchdolská – Na Rybářce
Výhledské náměstí
křižovatka K Roztokům – K Drsnici
  od 15 do 18 hodin

Na letošní rok nám Magistrát hlavního města Prahy přidělil 7 biokontejnerů – pověřená osoba bude důsledně kontrolovat vhozený bioodpad.


Děkujeme Vám, že nám pomůžete, aby naše okolí nebylo plné skládek,
Petr Hejl, starosta MČ Praha-Suchdol


2008-10-21T13:10:53+02:0022. 10. 2008|Zprávy z městské části|

Bezplatná likvidace odpadů pro fyzické osoby

(leták ke stažení – pdf)

Hlavní město Praha provozuje celoplošný komplexní systém třídění komunálního odpadu, který umožňuje využitelné složky odpadu dále zpracovávat a snižovat tak zátěž životního prostředí. Chceme Vás tímto požádat o maximální využívání tohoto systému nejen proto, že odpady ovlivňují okolí každého z nás, ale také proto, že povinnost odpady třídit k dalšímu využití ukládá občanům zákon (185/2001 Sb. o odpadech).
Níže uvedené možnosti j
sou určeny výhradně pro odpad od občanů MČ Praha – Suchdol (tj. pro fyzické osoby), nikoliv pro firmy, podnikatele a organizace.


Nebezpečný odpad – čtvrtek 13. března

Jako každý rok probíhá mobilní svoz nebezpečných odpadů. Je třeba si uvědomit, že slovo „nebezpečný“ v jejich názvu není bezdůvodně a při nesprávné likvidaci působí největší škody. Do této kategorie patří: baterie, akumulátory, nádoby od sprejů, zahradní chemie, mazací oleje a tuky, ředidla a barvy, léky a teploměry, kyseliny a hydroxidy, lepidla a pryskyřice, detergenty (odmašťovací přípravky), fotochemikálie, pesticidy (přípravky na hubení hmyzu, hlodavců, plevelu, odstraňování plísní), zářivky a výbojky. Veškeré tyto odpady můžete zdarma odevzdat u svozových vozů v těchto termínech a místech:

čtvrtek 13. 3.

 

křižovatka Suchdolská – Na Rybářce

15:30 – 15:50

 

 

křižovatka K Roztokům – K Drsnici

16:00 – 16:20

čtvrtek 12. 6.

 

křižovatka Suchdolská – Novosuchdolská

16:30 – 16:50

 

 

Suchdolské náměstí (u pošty)

17:00 – 17:20

čtrtek 11. 9.

 

Výhledské náměstí (u transformátoru)

17:30 – 17:5

 

Průběžně můžete tyto odpady samozřejmě odevzdávat ve sběrném dvoře.
Sběrný dvůr hlavního města, v areálu Pražských služeb,
Proboštská 1,
Praha 6 – Dejvice, tel. 284 098 906, www.psas.cz
Nespotřebované
léky můžete odevzdávat také ve vybraných lékárnách.


Likvidace větví z  prořezu stromů 3. – 6. dubna

V letošním roce chceme vyzkoušet likvidaci větví z prořezu stromů pomocí štěpkovače. Vybrali jsme dvě shromaždiště: Výhledské náměstí a prostor u křižovatky Na Vrchmezí – Na Pasece, kam mohou občané odložit v termínu od čtvrtka 3. dubna do neděle 6.dubna 2008 větve z prořezů stromů do průměru 15 cm. Prostor bude vyznačen páskou.
Odpad bude pomocí štěpkovače likvidován v pondělí 7.dubna 2008. Žádáme o maximální využití tohoto způsobu likvidace větví, protože z minulosti víme, že velkoobjemové kontejnery byly z velké části zaplňovány právě větvemi a na objemný odpad, pro který jsou určeny, nezbývalo místo.


Dobrovolný „jarní úklid“ 4. – 6. dubna

Chceme navázat na úspěchy minulých let, kdy se i díky vám podařilo zlepšit vzhled mnoha míst naší městské části. Igelitové pytle na vysbíraný odpad budou k vyzvednutí na úřadě v II. patře, č. dveří 208 od úterý 25. března 2008 (po Velikonocích) do pátku 4. dubna, případně v podatelně úřadu. Svoz pytlů bude probíhat průběžně, pouze žádáme občany, aby pytle zanechali na viditelných a přístupných místech, případně nám sdělili, kde se pytle nachází.
Bližší informace Vám rádi podáme na tel.: 220 921 218 linka 537 – Ing. Milan Novotný nebo paní Renata Gebrtová a při vyzvedávání pytlů.


Velkoobjemové kontejnery ve středu 9. dubna

Zatím pro letošní rok jediný termín přistavení velkoobjemových kontejnerů (VOK) je ve středu 9. dubna 2008 v dopoledních hodinách na stávajících stanovištích tj.
V Údolí, křižovatka Suchdolská – Na Rybářce, Výhledské náměstí a
křižovatka K Roztokům – K Drsnici.
Do VOK patří např. starý nábytek, koberce a linolea, lyže, snowboardy, kola, velká zrcadla, umyvadla, WC mísy apod. Zásadně se nesmí do VOK odkládat lednice, televizory, monitory, zářivky, výbojky, autobaterie a jiné nebezpečné odpady, stejně jako ostatní vytříditelné složky komunálního odpadu (papír, plasty, sklo, nápojové kartony).
Hlavní město z úsporných důvodů v letošním roce omezilo až o 90 % počet přidělovaných velkoobjemových kontejnerů jednotlivým městským částem. Důsledkem je, že prostředky na velkoobjemové kontejnery budeme muset hradit z rozpočtu Městské části na úkor jiných rozpočtových položek a celkový objem omezit.
Proto Vám opětně připomínáme, že občané hlavního města mohou objemný odpad zdarma odevzdávat ve sběrném dvoře. Nově sběrné dvory nabízejí přímo odvoz z místa, ale za poplatek za nakládku a odvoz.
Další informace o těchto službách Vám podají pracovníci
Sběrného dvora hlavního města,
v areálu Pražských služeb,
Proboštská 1, Praha 6 – Dejvice, tel. 284 098 906, www.psas.cz
Provozní doba je: pondělí až pátek 8:30 – 17:00 (v letním období do 18:00), sobota 8:30 – 15:00.


Biokontejnery

Slouží pro ukládání komunálního bioodpadu, především ze zahrad (listí, tráva, řezanka, plevele, drobné větve, neznečištěná zemina) a kuchyňského bioodpadu rostlinného původu.

neděle 18.5.2008

V Údolí

od 9.00 do naplnění

neděle 25.5.2008

křižovatka Suchdolská – Na Rybářce

od 9.00 do naplnění

neděle 8.6.2008

Výhledské nám. (u  transformátoru)

od 9.00 do naplnění

neděle 15.6.2008

křižovatka K Roztokům – K Drsnici

od 9.00 do naplnění

Na letošní rok nám Magistrát hlavního města Prahy přidělil 7 biokontejnerů – pověřená osoba bude důsledně kontrolovat vhozený bioodpad.


Děkujeme Vám, že nám pomůžete, aby naše okolí nebylo plné skládek,
Petr Hejl, starosta MČ Praha-Suchdol


2008-05-23T22:18:02+02:0013. 3. 2008|Zprávy z městské části|
Přejít nahoru